Analiza mreža i socijalni CRM

Naziv predmeta
Analiza mreža i socijalni CRM
Oznaka predmeta
11401
Semestar
2
Status predmeta
Obvezni
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Robert Kopal
Josip Kunsabo
Tamara Nemeth
Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s zakonitostima mrežne analize i analize socijalnih mreža s primjenom naučenog na sustavu CRM-a s naglaskom na socijalni CRM. Povezivanjem metoda analize socijalnih mreža sa socijalnim CRM-om značajno se povećava iskoristivost vlastitih resursa u komunikaciji i unapređenju odnosa kako s postojećim klijentima tako i s potencijalnim kupcima. Premise predmeta su predočiti studentima korisnost proizvoda dobivenih metodama mrežne analize primijenjenih na podatcima prikupljenih socijalnim CRM-om na svim razinama unutar poslovnog subjekta uključujući marketing, financije, razvoj, istraživanje i dr.
Sadržaj
Uvod u mrežnu analizu. Uvod u crm. Planiranje i implementacija crm sustava. Socijalni crm. Socijalni crm i karta povezanosti. Analiza socijalnih mreža. Analiza grupiranosti u mreži. Analiza difuzije u mreži. Dinamička analiza mreža. Funkcionalosti softvera za analizu socijalnih mreža. Praktični primjeri analize socijalnih mreža u poslovnim subjektima. Primjena analize socijalnih mreža u raznim područjima ekonomije.
Osnovna literatura:
Jackson, O. M.: Social and Economic Network, Princeton University Press, 2008.;
Kopal, R.; Korkut. D.: Kompetitivna analiza 2: strukturirane i kreativne analitičke tehnike, Zagreb, 2011.
Preporučena dopunska literatura
Nooy, W.; Mrvar, A.; Batagalj, V.: Exploratory Social Network Analysis with Pajek, Cambridge University Press, New York, 2008.;
Barabasi, A. B.: U Mreži, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb

Minimalni ishodi učenja

 1. Preispitati osnovne principe mrežne analize i principe nastanka mreže.
 2. Argumentirati mišljenje o osnovnim idejama CRM-a
 3. Prezentirati razliku između tradicionalnog CRM-a i socijalnog CRM-a
 4. Prezentirati što je analiza socijalnih mreža i koji su ciljevi.
 5. Preporučiti osnovne mjere mreža i osnovne mjere centraliteta.
 6. Prezentirati mjere prestiža i grupiranosti u mreži
 7. Rangirati osnovne funkcionalnosti softvera za analizu socijalnih mreža.

Željeni ishodi učenja

 1. Prezentirati tehnike izrade karte povezanosti
 2. Preispitati faze planiranja i implementacije CRM sustava u poslovni subjekt.
 3. Poduprijeti prikupljanje podataka koristeći profile društvenih mreža (Facebook, Twitter i LinkedIn). Preporučiti funkcionalnosti pripreme prikupljenih podataka i funkcionalnosti analize.
 4. Rangirati prema kompleksnosti distribucije veza više vrsta mreža koje se pojavljuju u prirodi.
 5. Odabrati mjere centraliteta u analizi mreža.
 6. Odabrati funkcije prezentirane tijekom predavanja za analizu kompleksnije mreže s većim brojem entiteta.
 7. Odabrati specifične funkcionalnosti softvera korištenih tijekom predavanja.