Digitalni podaci u marketingu

Naziv predmeta
Digitalni podaci u marketingu
Oznaka predmeta
10404
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
doc. dr. sc. Goran Klepac
Cilj predmeta
Cilj predmeta je razviti u studenata svijest o načinu pristupa analizi, strukturiranju, bilježenju, korištenju i poslovnoj interpretaciji digitalnih podataka za potrebe poslovanja odnosno marketinga iz raznih izvora uz prihvaćanje promjena koje se događaju u tehnologiji i društvu, posebice u komunikacijama i komuniciranju. Važnost ovog pristupa temelji se na evidentnoj stalnoj promjeni paradigme tržišta kroz globalizaciju, nove tehnologije te pozicije svih sudionika u tom tržištu. Premise predmeta su pojasniti studentima zašto i kako upravljati digitalnim podacima u marketingu, kako se prati korisnički put (customer journey), kako se način pristupa podacima mijenjao kroz vrijeme (i kako se i dalje mijenja) te kako se na temelju podataka gradi relevantnost marketinške poruke. Studenti se osim praktičnih koncepata upoznaju i sa modernim alatima i izvorima podataka i znanja. Studenti će nakon slušanja predmeta biti sposobni razviti konceptualne modele za procjenu sadašnje vrijednosti kupca, buduće vrijednosti kupca, koncept BSC modela, koncept modela za sprečavanje prekida ugovornog odnosa.
Sadržaj
Kolegij sadrži teme/predavanja koje odgovaraju dvosatnim predavanjima. Najmanje jedan termin rezerviran je za gostujuće predavanje koje će se uklopiti u završni blok predavanja obzirom na raspoloživost predavača.
Osnovna literatura:
1. Data-Driven Marketing the 15 metrics everyone in Marketing should know - Mark Jeffry, Wiley
Preporučena dopunska literatura
1. Raskino, Waller (Gartner) „Digital to the core“
2. Seybold „The Customer Revolution“
3. Brown, Tim „Change by Design“
4. Hsieh, Tony „Delivering Happyness“
5. Klepac, Kopal, Mršić „Developing Churn Models Using Data Mining Techniques and Social Network Analysis“
6. Lindstrom „Buyology“
7. Baker, Stephen „Numerati“

Minimalni ishodi učenja

  1. Razumjeti potencijale internih i eksternih izvora digitalnih podataka, kao i njihovo dodatno oblikovanje u svrhu kreiranja konceptualnih rješenja prilikom upravljanja životnim ciklusom kupca.
  2. Kreirati konceptualno rješenje za prospective customer value, retrospective customer value.
  3. Izraditi jednostavan strukturirani digitalni upitnik te opisati način pohrane podataka iz upitnika za odabranu industriju/namjenu u svrhu analize prekida ugovornog odnosa.
  4. Razumjeti test drive concept
  5. Izraditi marketinšku kampanju koristeći neku od marketinških metrika.

Željeni ishodi učenja

  1. Za određenu poslovnu namjenu identificirati interne i eksterne izvore digitalnih podataka o kupcima ili industriji ili populaciji općenito, te ih konceptualno oblikovati za eksrtrakciju informacija o kupcima
  2. U potpunosti vladati konceptima kreiranja konceptualnog rješenja za prospective customer value, retrospective customer value koji uključuje dizajn bihevioralnih varijabli iz podataka.
  3. Izraditi detaljan upitnik za konkretnu marketing aktivnosti, pojasniti strukturu upitnika prikladnu za online mobilnog korisnika te pripremiti analizu kombinirajući interne i eksterne izvore podataka.
  4. Napredno koristiti i strukturirati konceptualni model test drive concept.
  5. Izraditi kompleksniju marketinšku kampanju koristeći niz marketinških metrika