Digitalni podaci u marketingu

Naziv predmeta
Digitalni podaci u marketingu
Oznaka predmeta
10404
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
doc. dr. sc. Leo Mršić, dipl. oec.
Martina Matovina
mr. sc. Marijo Volarević
Cilj predmeta
Cilj predmeta je razviti u studenata svijest o načinu pristupa analizi, strukturiranju, bilježenju, korištenju i poslovnoj interpretaciji digitalnih podataka za potrebe poslovanja odnosno marketinga iz raznih izvora uz prihvaćanje promjena koje se događaju u tehnologiji i društvu, posebice u komunikacijama i komuniciranju. Važnost ovog pristupa temelji se na evidentnoj stalnoj promjeni paradigme tržišta kroz globalizaciju, nove tehnologije te pozicije svih sudionika u tom tržištu. Premise predmeta su pojasniti studentima zašto i kako upravljati digitalnim podacima u marketingu, kako se prati korisnički put (customer journey), kako se način pristupa podacima mijenjao kroz vrijeme (i kako se i dalje mijenja) te kako se na temelju podataka gradi relevantnost marketinške poruke. Studenti se osim praktičnih koncepata upoznaju i sa modernim alatima i izvorima podataka i znanja.
Sadržaj
Kolegij sadrži teme/predavanja koje odgovaraju dvosatnim predavanjima. Najmanje jedan termin rezerviran je za gostujuće predavanje koje će se uklopiti u završni blok predavanja obzirom na raspoloživost predavača.
Osnovna literatura:
1.McKinsey Chief Marketing and Sales Officer Forum: „ Big Data, Analytics, and the Future of Marketing“
Preporučena dopunska literatura
1. Raskino, Waller (Gartner) „Digital to the core“
2. Seybold „The Customer Revolution“
3. Brown, Tim „Change by Design“
4. Hsieh, Tony „Delivering Happyness“
5. Klepac, Kopal, Mršić „Developing Churn Models Using Data Mining Techniques and Social Network Analysis“
6. Lindstrom „Buyology“
7. Baker, Stephen „Numerati“

Minimalni ishodi učenja

  1. Razumjeti što su to „digitalni tragovi“ i nabrojati najčešće izvore i vrste digitalnih podataka korisnika.
  2. Razumjeti načine i ograničenja bilježenja podataka o digitalnom putu korisnika (customer journey od informacije do kupnje i rješavanja problema nakon kupnje).
  3. Izraditi jednostavan strukturirani digitalni upitnik te opisati način pohrane podataka iz upitnika za odabranu industriju/namjenu.
  4. Razumjeti načine korištenja osnovnih digitalnih izvora.
  5. Izraditi jednostavan model te koristiti alat za prikaz procesa/tijeka digitalnih podataka.

Željeni ishodi učenja

  1. Za određenu poslovnu namjenu identificirati interne i eksterne izvore digitalnih podataka o kupcima ili industriji ili populaciji općenito.
  2. U potpunosti vladati konceptima bilježenja podataka o korisniku te usporedbe trendova, ograničenja anonimnih, anonimiziranih i personalnih podataka u bilježenju i uporabi.
  3. Izraditi detaljan upitnik za konkretnu marketing aktivnosti, pojasniti strukturu upitnika prikladnu za online mobilnog korisnika te pripremiti analizu.
  4. Napredno koristiti i strukturirati proces prikupljanja i uporabe digitalnih podataka.
  5. Izraditi kompleksan model te napredno koristiti alat za prikaz procesa/tijeka digitalnih podataka uz opis postupka.