Disruptivne tehnologije

Naziv predmeta
Disruptivne tehnologije
Oznaka predmeta
10423
Semestar
1
Status predmeta
Obvezni
ECTS
4
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
60
Ukupno
120
Nastavnici i suradnici
doc. dr. sc. Leo Mršić, dipl. oec.
Damir Bogadi
Branimir Dropuljić
Nataša Matošević
Ana Mihalić
Zlatan Morić, struč.spec.ing.comp
dr. sc. Sandro Skansi
Josip Šaban, dipl. ing.
Cilj predmeta
Dramatične promjene u brojnim tehnologijama i njihov utjecaj na poslovne procese je u zadnjim godinama izraženiji nego ikad. Disruptivne tehnologije koje mijenjaju cijele industrije su postale učestala pojava. Moći analizirati disruptivni potencijal postojeće tehnologije i novonastalih poduzeća je od ključne važnosti za razumijevanje cjelokupnog poslovnog okruženja, kao i za predviđanje budućih trendova. Cilj je ovog kolegija studente upoznati s konceptom disruptivne tehnologije, pokazati im primjere iz prošlosti, uvidjeti izvore ideja disruptivnih tehnologija, analizirati disruptivni potencijal sadašnjih poduzeća i pokusati predvidjeti buduća kretanja.
Sadržaj
Uvod u disruptivne tehnologije. Izabrane teme znanstvene fantastike. Uvod u izradu osnovnog projektnog plana. Disruptivne tehnologije u uslugama. Disruptivne tehnologije u području prava i financija. Disruptivne tehnologije u učenju i znanosti. Disruptivne harverske tehnologije. Interakcija umjetne inteligencije i disruptivnih tehnologija. Komunikacijske tehnologije. Primjena analize velikih skupova podataka u medicini. Disruptivna vojna tehnologija. Modeli financiranja naprednih istraživanja.
Osnovna literatura:
Mršić, L. i Medaković, N. Disruptivne tehnologije
Preporučena dopunska literatura
Christensen, C. M. 2016. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard: Harvard Business Review Press.

Minimalni ishodi učenja

  1. Obrazložiti utjecaj postojećih tehnologija koje su se pokazale disruptivnima u prošlosti kroz industrijske sektore.
  2. Ocijeniti disruptivnost pojedinih tehnoloških poticaja kroz industrije.
  3. Ocijeniti utjecaj različitih disruptivnih tehnologija unutar sektora u kojem su se pojavile.
  4. Analizirati mogućnost nastanka nove disruptivne tehnologije.

Željeni ishodi učenja

  1. Ocijeniti disruptivni potencijal sadašnjih manjih poduzeća i novih tehnologija kroz industrijske sektore.
  2. Kritički prosuditi disruptivnost pojedinih tehnoloških poticaja kroz industrije te primijeniti pojedinu ideju na sličnom primjeru.
  3. Vrednovati utjecaj različitih disruptivnih tehnologija izvan područja u kojima su nastale.
  4. Izravno primijeniti znanje o disruptivnim tehnologijama za formulaciju nove disruptivne tehnologije.