Dizajn razmišljanja 1: kreativnost i kritičko mišljenje

Naziv predmeta
Dizajn razmišljanja 1: kreativnost i kritičko mišljenje
Oznaka predmeta
10412
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
Darija Korkut, dipl. an.
Cilj predmeta
Primarni cilj kolegija jest osposobljavanje studenata za primjenu kreativnih analitičkih tehnika u poslovnom okruženju, s ciljem podizanja razine kreativnosti i inovativnosti u marketingu. Uz iznalaženje ideja, kreativne analitičke tehnike omogućavaju studentima rješavanje poslovnog problema na drugačiji, konstruktivan način. Osim toga, cilj ej ovog kolegija pomoću studentima u razumijevanju temeljnih načela potrebnih za donošenje promišljenih i utemeljenih odluka. Znanje usvojeno kroz ovaj kolegij pomoći će studentima u razvoju vještina kritičkoga mišljenja te u neutraliziranju utjecaja iracionalnog i subjektivnog rezoniranja, heuristika, pristranosti i logičkih pogrešaka u zaključivanju i poslovnom odlučivanju. Vještine usvojene i razvijene kroz ovaj kolegij moći će se primijeniti u svim akademskim disciplinama, na radnome mjestu te u svakodnevnom životu.
Sadržaj
Instinktivne mentalne osobine, kreativnost - važnost intuicije i emocija, kreativne blokade kreativne analitičke tehnike/strategije, logičko rasuđivanje, logičke pogreške, kritičko mišljenje, Paule-Elder metoda.
Osnovna literatura:
Kopal, R.; Korkut, D. (2011): Kompetitivna analiza 2: strukturirane i kreativne analitičke tehnike, Zagreb: Comminus d.o.o. i Visoko učilište Effectus.
Preporučena dopunska literatura
1. Michalko, M. (2006): Thinkertoys: A Handbook of Creative Thinking Techniques, 2nd edition, Ten Speed Press
2. Higgins, J. M. (2005): 101 Creativev Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business, New Management Pub Co., Revised edition.
3. Tina Seelig (2015) “Creativity”: InGenius: A Crash Course on Creativity.
4. Paul, R.; Elder, L. (2013): Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life, 2nd edition.
5. Damer, E. T. (2008): Attacking Faulty Reasoning: A Practcal Guide to Fallacy-Free Argument.

Minimalni ishodi učenja

 1. Kritički prosuditi značajke instinktivnih mentalnih osobina.
 2. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe A.
 3. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe B.
 4. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema intuitivnim tehnikama.
 5. Preporučiti načine rješavanja poslovnih problema tehnikama grupne inteligencije.
 6. Procijeniti valjanost i pouzdanost argumenta i utvrditi snagu zaključka.
 7. Kritički prosuditi koncept kritičkog mišljenja.

Željeni ishodi učenja

 1. Ocijeniti razloge uvođenja kreativnih tehnika.
 2. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe A.
 3. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema linearnim tehnikama grupe B.
 4. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema intuitivnim tehnikama.
 5. Kritički prosuditi praktičnu primjenu rješavanja poslovnih problema tehnikama grupne inteligencije.
 6. Usporediti različite vrste zaključaka.
 7. Vrednovati metodološki okvir za analizu i kritiku.