Društveni mediji i društvene mreže

Naziv predmeta
Društveni mediji i društvene mreže
Oznaka predmeta
10325
Semestar
4
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Ivor Bihar
Ivan Brozović
Cilj predmeta
Cilj kolegija je približiti studentima različite aspekte komunikacije u društvenim medijima koji su bitno promijenili način komunikacije i proces donošenja odluke o kupnji te postali sastavni dio marketinških planova.
Sadržaj
Studenti će kroz kolegij Društveni mediji i društvene mreže upoznati najznačajnije društvene mreže, online zajednice, platforme za razmjenu sadržaja i servise. Studentima će se približiti kriteriji temeljem kojih se oblikuje strategija nastupa u društvenim medijima koja je nužna da bi se ostvarili očekivani komercijalni ciljevi u upravljalo reputacijom. Studenti će usvojiti osnovna znanja za mjerenje efekata aktivnosti na društvenim medijima te dobiti uvid u buduće trendove koji će utjecati na daljnji razvoj društvenih medija i marketinške komunikacije općenito. Nastavni i pedagoški rad na kolegiju temeljt će se na prikazu uspješnih i neuspješnih praksi iz područja društvenih medija, analizi studija slučajeva i diskusijama.
Osnovna literatura:
1. Kabani S.: The Zen Of Social Media Marketing, Benbella Books, 2013. (Treće Izdanje)
2. Kelly N.: How To Measure Social Media: A Step-By-Step Guide To Developing And Assesing Social Media Roi (Que Biz-Tech), Que Publishing, 2012.
Preporučena dopunska literatura
1. Cho Deangdeelert J.; Ilasco Mateo M.; Bonney G.: Blog, Inc.: Blogging For Passion, Profit And To Create Community, Chroicle Books Llc, 2012.
2. Miles J.; Instagram Power: Build Your Brand And Reach More Customers With The Power Of Pictures, Mcgraw-Hill, 2013.
3. Taylor M.: Pinterest Savvy: How I Got 1 Million+ Followers (Strategies, Plans Ant Tips To Grow Your Business With Pinterest), 2013. (E-Book)

Minimalni ishodi učenja

 1. Osmisliti proces komunikacije na društvenoj mreži kako bi utjecao na percepciju publike i proces donošenja odluke o kupnji.
 2. Upravljati korporativnim profilom kroz odgovarajuću prisutnost na Facebooku, Twitteru, LinkedInu i Google Plusu.
 3. Uspješno oblikovati korporativni YouTube kanal.
 4. Upravljati online zajednicom na sekundarnim društvenim mrežama s ciljem osiguravanja posjećenosti matične internetske stranice.
 5. Odabrati optimalne koncepte za strategiju u društvenim medijima u praksi i izmjeriti njene efekte.
 6. Oblikovati blog kao alat za širenje vlastitog utjecaja.
 7. Kritički prosuđivati nove trendove u društvenim medijima.

Željeni ishodi učenja

 1. Osmisliti proces komunikacije na spletu društvenih mreža kako bi utjecao na percepciju publike i proces donošenja odluke o kupnji.
 2. Generirati konverziju fanova, followera, kontakata i članova grupa u kupce kroz odgovarajuću prisutnost na Facebooku, Twitteru, LinkedInu i Google Plusu.
 3. Izgraditi zajednicu na korporativnom YouTube kanalu i dizajnirati promidžbu kanala.
 4. Upravljati online zajednicom na sekundarnim društvenim mrežama s ciljem osiguravanja posjećenosti matične internetske stranice i ostvarivanja prodajnih ciljeva.
 5. Odabrati optimalne koncepte za strategije u društvenim medijima u praksi i izmjeriti njene efekte te valorizirati i rangirati rezultate s ciljem poboljšanja ukupnog nastupa.
 6. Oblikovati blog kao alat za širenje utjecaja organizacije.
 7. Kritički prosuđivati nove trendove u društvenim medijima i odabrati one koji su primjenjivi za postizanje ciljeva organizacije.