Društveni mediji i društvene mreže

Naziv predmeta
Društveni mediji i društvene mreže
Oznaka predmeta
09325
Semestar
4
Status predmeta
Obvezni
ECTS
6
Predavanja
45
Vježbe
30
Samostalni rad
105
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Cilj predmeta
Cilj kolegija je približiti studentima različite aspekte komunikacije u društvenim medijima koji su bitno promijenili način komunikacije i proces donošenja odluke o kupnji te postali sastavni dio marketinških planova.
Sadržaj
Studenti će kroz kolegij Društveni mediji i društvene mreže upoznati najznačajnije društvene mreže, online zajednice, platforme za razmjenu sadržaja i servise. Studentima će se približiti kriteriji temeljem kojih se oblikuje strategija nastupa u društvenim medijima koja je nužna da bi se ostvarili očekivani komercijalni ciljevi u upravljalo reputacijom. Studenti će usvojiti osnovna znanja za mjerenje efekata aktivnosti na društvenim medijima te dobiti uvid u buduće trendove koji će utjecati na daljnji razvoj društvenih medija i marketinške komunikacije općenito. Nastavni i pedagoški rad na kolegiju temeljt će se na prikazu uspješnih i neuspješnih praksi iz područja društvenih medija, analizi studija slučajeva i diskusijama.
Osnovna literatura:
1. Kabani S.: THE ZEN OF SOCIAL MEDIA MARKETING, BenBella Books, 2013. (treće izdanje)
2. Kelly N.: HOW TO MEASURE SOCIAL MEDIA: A STEP-BY-STEP GUIDE TO DEVELOPING AND ASSESING SOCIAL MEDIA ROI (QUE BIZ-TECH), Que Publishing, 2012.
Preporučena dopunska literatura
1. Cho Deangdeelert J.; Ilasco Mateo M.; Bonney G.: BLOG, INC.: BLOGGING FOR PASSION, PROFIT AND TO CREATE COMMUNITY, Chroicle Books LLC, 2012.
2. Miles J.; INSTAGRAM POWER: BUILD YOUR BRAND AND REACH MORE CUSTOMERS WITH THE POWER OF PICTURES, McGraw-Hill, 2013.
3. Taylor M.: PINTEREST SAVVY: HOW I GOT 1 MILLION+ FOLLOWERS (STRATEGIES, PLANS ANT TIPS TO GROW YOUR BUSINESS WITH PINTEREST), 2013. (e-book)

Minimalni ishodi učenja

  1. Osmisliti i preporučiti proces komunikacije na društvenoj mreži kako bi utjecao na percepciju publike i proces donošenja odluke o kupnji.
  2. Upravljati korporativnim profilom kroz odgovarajuću prisutnost na Facebooku, Twitteru, LinkedInu i Instagramu.
  3. Preporučiti optimalne koncepte za komunikacijske strategije u društvenim medijima u praksi.
  4. Utvrditi alate za uspješno oblikovanje korporativnog Youtube kanala.
  5. Kritički prosuđivati nove trendove u društvenim medijima.

Željeni ishodi učenja

  1. Osmisliti i preporučiti proces komunikacije na spletu društvenih mreža kako bi se utjecalo na percepciju publike i proces donošenja odluke o kupnji.
  2. Upravljati komunikacijskim ciljevima kroz odgovarajuće aktivnosti i prisutnost na Facebooku, Twitteru, LinkedInu i Instagramu.
  3. Odabrati i prepotučiti optimalne koncepte za komunikacijske strategije u društvenim medijima, izmjeriti efekte te valorizirati i rangirati rezultate s ciljem poboljšanja ukupnog nastupa.
  4. Utvrditi alate za uspješno oblikovanje korporativnog Youtube kanala i procijeniti koji alati marketinške komunikacije bi pozitivno utjecali na rezultate.
  5. Kritički prosuđivati nove trendove u društvenim medijima i odabrati one koji su primjenjivi za postizanje ciljeva organizacije.