E- poslovanje - Integrirani komercijalni projekti

Naziv predmeta
E- poslovanje - Integrirani komercijalni projekti
Oznaka predmeta
08319
Semestar
5
Status predmeta
Obvezni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vedran Dakić, dipl. ing.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je naučiti studente oblikovati strategiju e-poslovanja vezanu uz konkretni digitalni projekta koja je vezana na definirane konkretne ciljeve koji su ekonomski isplativi, dosegljivi. Studenti će moći odabrati najbolje rješenje za zadani projekt iz perspektive tržišta metodom odabira isplativog tržišnog segmenta, odabira optimalne tehnologije. Studenti će moći upravljati svim segmentima sustava e-poslovanja koristeći podatke iz baze znanja, temeljem toga odabrati odgovarajuću marketinšku i prodajnu strategiju za digitalni nastup. Studenti će temeljem analize sjedišta (baza znanja, web analitika), znati preporučiti najbolji put monetizacije sjedišta te temeljem iste analize preporučiti najbolja rješenja nabavno/distribucijskih kanala.
Sadržaj
P1: Specifičnosti e-poslovanja - pojam i definicija e-poslovanja, razvoj u odnosu na tehnologiju, trendovi, više-platformnost, geografski aspekti, kulturološki aspekti, distribucijski aspekti, pravni aspekti, različitost pristupa u odnosu na ponudu proizvoda/usluga/b2b/b2c V1: primjeri iz prakse, zadaci za rješavanje s razumijevanjem, nastup na nepoznatim tržištima, akulturacija P2: Ponašanje e-potrošača - pojam i definicija e-potrošača, Ponašanje e-potrošača, psihološki, socijalni, situacijski i tehnološki aspekti V2: Vježba: prilagodba ponude specifičnim profilima korisnika, prepoznavanje obrazaca prema psihografskim karakteristikama uzorka P3: Razvoj i prezentacija – informacijska arhitektura 1 – istraživanje, planiranje, organizacija sadržaja, definiranje opsega projekta, postavljanje ciljeva prodaje i marketinga, card sorting, specifičnosti vezane uz arhitekturu projekta u e-poslovanju, definiranje konverzijskih ciljeva V3: Vježba card sorting P4: Razvoj i prezentacija – informacijska arhitektura 2 – definiranje ciljne publike, zainteresiranih javnosti, klasifikacija, kategorizacija javnosti, definiranje privlačnih segmenata, segmentacija, targetiranje, pozicioniranje, scenariji korisnika, grupiranje ponude prema segmentima V4: Vježba: mapiranje zainteresiranih javnosti za zadanu ponudu, segmentacija, targetiranje, pozicioniranje, izrada persona i scenarija korisnika P5: Razvoj i prezentacija – store front – vizualni nastup, struktura prezentiranja informacija, onsite marketing, stranica grupe proizvoda, stranica proizvoda, organizacija košarice, dodaci proizvodu, laptop, tablet, mobile store V5: Vježba: Izrada strukture tipične stranice prema responsive principu P6: Razvoj i prezentacija – unaprjeđenje prodaje - up-sell/cross-sell, social validation, user generated content, share/recommend, real-time incentives – korištenje big data sustava, chat sustav, prilagođena ponuda logiranim korisnicima temeljem big data sustava V6: Vježba: izrada cross-sell tablica, izrada up-sell tablica P7: Big Data/CRM/prodaja - Izgradnja baze znanja, klasifikacija kupaca, klasifikacija posjetitelja, analiza košarica, dinamika kupnje, ponovljena kupnja V7: Primjeri iz prakse – prepoznavanje obrazaca u bazi podataka P8: Big Data/CRM/prodaja - prepoznavanje obrazaca, povezivanje prodanih artikala s nabavom, strategije prodaje, Store management, real time prodaja, cross i up-selling tablice iz perspektive tehnologije, customer care, izvještaji i statistika, komunikacija nakon kupnje, upravljanje prigovorima V8: Vježba: Simulacija prodaje/upravljanja prigovorima putem chat sustava P9: Marketing - Integracija s Google Analytics, SEO, inbound marketing alati, customer journey, scenariji korisnika, životni ciklus web shopa, brand web-shopa, social plugins, social media marketing, affiliate programi, povezivanje s big data sustavom, newsletter V9: Vježba: izrada strategija nastupa na društvenim mrežama P10: Nabava/distribucija/transakcija – načini isporuke; downloading, digital distribution, drop shipping, in-store pick-up, printing out, shipping, will call, upravljanje lancem nabave, komunikacija s dobavljačima, supply and demand network, Transakcija – načini plaćanja, payment gateway, kartice, PayPal, računovodstvo i zakoni V10: Primjeri iz prakse, organizacija dostave, kreativna rješenja za distribuciju proizvoda i usluge P11: Analitika – analiza posjeta, praćenje ciljeva konverzije, pretvaranje podataka prometa u prodajne prilike V11: Vježba: Google Analytics u komercijalnom rješenju P12: Sigurnost i pravni aspekti - Enkripcija, ssl, zaštita podataka korisnika, uvjeti korištenja, testiranje sigurnosti V12: Primjeri iz prakse, različita zakonska ograničenja u EU i Svijetu P13: Tehnologija - odabir programske platforme, odabir i parametri servera, gotova rješenja za e-poslovanje V13: Vježba: instalacija e-commerce rješenje na WordPress sustav P14: Monetizacija - online sustavi za monetizaciju prometa – Google Adsense, ostali sustavi za monetizaciju prometa, monetizacija sjedišta čije primarna funkcija nije trgovina/prodaja kao što su: online bankarstvo, online uredski alati, online alati za produktivnost V14: Vježba: instalacija Google Adsense sustava P15:Specifični oblici e-poslovanja - booking sustavi, e2e sustavi, grupna kupnja, grupno financiranje, crowd-sourcing V15: Vježba kreativno rješenje za monetizaciju zadanog digitalnog projekta
Osnovna literatura:
Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall 2011., ISBN-13: 978-0273752011
Preporučena dopunska literatura
Kenneth Laudon, Carol Traver, (2014.) E-Commerce 2014 (10to izdanje), ISBN-13: 978-0133024449

Minimalni ishodi učenja

 1. Oblikovati informacijsku arhitekturu jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije) temeljem utvrđenih podataka dobivenih analizom ciljanog tržišnog segmenta u vremenskoj, prostornoj, društvenoj, ekonomskoj i tehnološkoj dinamici
 2. Oblikovati vizualni/marketinški/prodajni nastup jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije) temeljem utvrđenih podataka dobivenih analizom ciljanog tržišnog segmenta u vremenskoj, prostornoj, društvenoj, ekonomskoj i tehnološkoj dinamici
 3. Vrednovati i rangirati podatke i skupine podataka dobivenih iz baze znanja u cilju povećanja prodaje, dosega novih kupaca, postizanje marketinških ciljeva jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije)
 4. Oblikovati persuazivni nastup vizualno, verbalno i neverbalno te kroz sadržaj, prije kupnje, za vrijeme kupnje i poslije kupnje u svakoj interakciji s korisnikom unutar jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije)
 5. Odabrati optimalan sustav nabave, distribucije i vrijednosne transakcije po kriterijima troška, brzine izvedbe iz perspektive kupca unutar jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije) u skladu sa sigurnosnim standardima i pravnim okvirima
 6. Preporučiti najbolji sustav monetizacije i preporučiti strategiju uvođenja sustava monetizacije u uhodani digitalni projekt koji nije primarno prodajno orijentiran.
 7. Odabrati optimalnu tehnologijsku platformu za zadani digitalni projekt za vremenski rok do 6 mjeseci temeljem plana digitalnog projekta

Željeni ishodi učenja

 1. Oblikovati informacijsku arhitekturu složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije) temeljem utvrđenih podataka dobivenih analizom ciljanog tržišnog segmenta u vremenskoj, prostornoj, društvenoj, ekonomskoj i tehnološkoj dinamici
 2. Oblikovati vizualni/marketinški/prodajni nastup složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije) temeljem utvrđenih podataka dobivenih analizom ciljanog tržišnog segmenta u vremenskoj, prostornoj, društvenoj, ekonomskoj i tehnološkoj dinamici
 3. Vrednovati i rangirati podatke i skupine podataka dobivenih iz baze znanja u cilju povećanja prodaje, dosega novih kupaca, postizanje marketinških ciljeva složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije)
 4. Oblikovati persuazivni nastup vizualno, verbalno i neverbalno te kroz sadržaj, prije kupnje, za vrijeme kupnje i poslije kupnje u svakoj interakciji s korisnikom unutar složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije)
 5. Odabrati optimalan sustav nabave, distribucije i vrijednosne transakcije po kriterijima troška, brzine izvedbe iz perspektive kupca unutar složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije) u skladu sa sigurnosnim standardima i pravnim okvirima
 6. Preporučiti najbolji sustav monetizacije i preporučiti strategiju uvođenja sustava monetizacije u neuhodani digitalni projekt koji nije primarno prodajno orijentiran.
 7. Odabrati optimalnu tehnologijsku platformu za zadani digitalni projekt i procijeniti dinamiku rasta tehničkog opterećenja za projekt u roku do 2 godine temeljem plana digitalnog projekta