E- poslovanje - Integrirani komercijalni projekti

Naziv predmeta
E- poslovanje - Integrirani komercijalni projekti
Oznaka predmeta
10319
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Siniša Begović
Cilj predmeta
Cilj predmeta je naučiti studente oblikovati strategiju e-poslovanja vezanu uz konkretni digitalni projekt koji je vezan na definirane konkretne ciljeve koji su ekonomski isplativi, ostvarivi. Studenti će moći odabrati najbolje rješenje za zadani projekt iz perspektive tržišta metodom odabira isplativog tržišnog segmenta, odabira optimalne tehnologije. Studenti će moći upravljati svim segmentima sustava e-poslovanja koristeći podatke iz baze znanja, temeljem toga odabrati odgovarajuću marketinšku i prodajnu strategiju za digitalni nastup. Studenti će temeljem analize sjedišta (baza znanja, web analitika), znati preporučiti najbolji put monetizacije sjedišta te temeljem iste analize preporučiti najbolja rješenja nabavno/distribucijskih kanala.
Sadržaj
Specifičnosti e-poslovanja, Ponašanje e-potrošača, Razvoj i prezentacija, ERP/CRM/prodaja, Marketing, Nabava/distribucija/transakcija, Analitika, Sigurnost i pravni aspekti, Tehnologija, Monetizacija,Specifični oblici e-poslovanja
Osnovna literatura:
1. Larsson Tanner, Ecommerce Evolved: The Essential Playbook To Build, Grow and Scale A Successful Ecommerce Business, 2016, ISBN-10: 1534619348, ISBN-13: 978-1534619340

2. Nastavni materijali
Preporučena dopunska literatura
1. Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall 2011., ISBN-13: 978-0273752011

2. Matthew Scott, Ecommerce: Shopify: How to Build a Successful Ecommerce Business, Amazon FBA: How to Build a Successful Amazon Business, 2017, ISBN-10: 1981953515, ISBN-13: 978-1981953516

3. Robbert Ravensbergen, Building E-Commerce Solutions with WooCommerce - Second Edition, 2015, ISBN-13: 978-1785881565, ISBN-10: 1785881566

Minimalni ishodi učenja

 1. Analizirati različita poslovna okruženja uzimajući u obzir višestruke parametre, te na operativnoj razini osmisliti potrebite e-Commerce modele monetizacije.
 2. Analizirati i istražiti konkurenciju i tržište različitih sektora putem dostupnih alata, te interpretirati dobivene rezultate.
 3. Analitičkim pristupom osmisliti i struktuirati najefikasnije e-Commerce rješenje temeljeno na odgovarajućem modelu opskrbe (supply chain).
 4. Analizirati i sintetizirati podatke i skupine podataka dobivenih iz baze podataka u cilju povećanja prodaje, dosega novih kupaca, postizanja marketinških ciljeva složenog digitalnog projekta
 5. Predložiti sustav i modele monetizacije za neuhodani digitalni projekt koji nije primarno prodajno orijentiran.
 6. Predložiti tehnologijsku platformu za zadani digitalni projekt

Željeni ishodi učenja

 1. Analizirati različita poslovna okruženja uzimajući u obzir višestruke parametre, te na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini osmisliti inovativne e-Commerce modele monetizacije.
 2. Analizirati i istražiti konkurenciju i tržište različitih sektora putem dostupnih alata, te interpretacijom rezultata osmisliti taktike i strategije nastupa na tržištima.
 3. Multidisciplinarnim istraživačkim i analitičkim pristupom osmisliti i struktuirati najefikasnije e-Commerce rješenje uz izabiranje najbolje opcije supply chain modela.
 4. Vrednovati i rangirati podatke i skupine podataka dobivenih iz različitih baza podataka u cilju povećanja prodaje, dosega novih kupaca, postizanja marketinških ciljeva složenog digitalnog projekta
 5. Preporučiti najbolji sustav monetizacije i preporučiti strategiju uvođenja sustava monetizacije u neuhodani digitalni projekt koji nije primarno prodajno orijentiran.
 6. Odabrati i argumentirati optimalnu tehnologijsku platformu za zadani digitalni projekt