E- poslovanje - Integrirani komercijalni projekti

Naziv predmeta
E- poslovanje - Integrirani komercijalni projekti
Oznaka predmeta
10319
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vedran Dakić, dipl. ing.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je naučiti studente oblikovati strategiju e-poslovanja vezanu uz konkretni digitalni projekt koji je vezan na definirane konkretne ciljeve koji su ekonomski isplativi, ostvarivi. Studenti će moći odabrati najbolje rješenje za zadani projekt iz perspektive tržišta metodom odabira isplativog tržišnog segmenta, odabira optimalne tehnologije. Studenti će moći upravljati svim segmentima sustava e-poslovanja koristeći podatke iz baze znanja, temeljem toga odabrati odgovarajuću marketinšku i prodajnu strategiju za digitalni nastup. Studenti će temeljem analize sjedišta (baza znanja, web analitika), znati preporučiti najbolji put monetizacije sjedišta te temeljem iste analize preporučiti najbolja rješenja nabavno/distribucijskih kanala.
Sadržaj
Specifičnosti e-poslovanja, Ponašanje e-potrošača, Razvoj i prezentacija, Big Data/CRM/prodaja, Marketing, Nabava/distribucija/transakcija, Analitika, Sigurnost i pravni aspekti, Tehnologija, Monetizacija,Specifični oblici e-poslovanja
Osnovna literatura:
Dave Chaffey, E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall 2011., ISBN-13: 978-0273752011
Preporučena dopunska literatura
Kenneth Laudon, Carol Traver, (2014.) E-Commerce 2014 (10to izdanje), ISBN-13: 978-0133024449

Minimalni ishodi učenja

 1. Oblikovati informacijsku arhitekturu jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije) temeljem utvrđenih podataka dobivenih analizom ciljanog tržišnog segmenta u vremenskoj, prostornoj, društvenoj, ekonomskoj i tehnološkoj dinamici
 2. Oblikovati vizualni/marketinški/prodajni nastup jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije) temeljem utvrđenih podataka dobivenih analizom ciljanog tržišnog segmenta u vremenskoj, prostornoj, društvenoj, ekonomskoj i tehnološkoj dinamici
 3. Vrednovati i rangirati podatke i skupine podataka dobivenih iz baze znanja u cilju povećanja prodaje, dosega novih kupaca, postizanje marketinških ciljeva jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije)
 4. Oblikovati persuazivni nastup vizualno, verbalno i neverbalno te kroz sadržaj, prije kupnje, za vrijeme kupnje i poslije kupnje u svakoj interakciji s korisnikom unutar jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije)
 5. Odabrati optimalan sustav nabave, distribucije i vrijednosne transakcije po kriterijima troška, brzine izvedbe iz perspektive kupca unutar jednostavnog digitalnog projekta (do 500 srodnih proizvoda i/ili usluga jednostavne grupacije) u skladu sa sigurnosnim standardima i pravnim okvirima
 6. Preporučiti najbolji sustav monetizacije i preporučiti strategiju uvođenja sustava monetizacije u uhodani digitalni projekt koji nije primarno prodajno orijentiran.
 7. Odabrati optimalnu tehnologijsku platformu za zadani digitalni projekt za vremenski rok do 6 mjeseci temeljem plana digitalnog projekta

Željeni ishodi učenja

 1. Oblikovati informacijsku arhitekturu složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije) temeljem utvrđenih podataka dobivenih analizom ciljanog tržišnog segmenta u vremenskoj, prostornoj, društvenoj, ekonomskoj i tehnološkoj dinamici
 2. Oblikovati vizualni/marketinški/prodajni nastup složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije) temeljem utvrđenih podataka dobivenih analizom ciljanog tržišnog segmenta u vremenskoj, prostornoj, društvenoj, ekonomskoj i tehnološkoj dinamici
 3. Vrednovati i rangirati podatke i skupine podataka dobivenih iz baze znanja u cilju povećanja prodaje, dosega novih kupaca, postizanje marketinških ciljeva složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije)
 4. Oblikovati persuazivni nastup vizualno, verbalno i neverbalno te kroz sadržaj, prije kupnje, za vrijeme kupnje i poslije kupnje u svakoj interakciji s korisnikom unutar složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije)
 5. Odabrati optimalan sustav nabave, distribucije i vrijednosne transakcije po kriterijima troška, brzine izvedbe iz perspektive kupca unutar složenog digitalnog projekta (više od 500 različitih proizvoda i/ili usluga složene grupacije) u skladu sa sigurnosnim standardima i pravnim okvirima
 6. Preporučiti najbolji sustav monetizacije i preporučiti strategiju uvođenja sustava monetizacije u neuhodani digitalni projekt koji nije primarno prodajno orijentiran.
 7. Odabrati optimalnu tehnologijsku platformu za zadani digitalni projekt i procijeniti dinamiku rasta tehničkog opterećenja za projekt u roku do 2 godine temeljem plana digitalnog projekta