Inovativnost i razvoj proizvoda i usluga

Naziv predmeta
Inovativnost i razvoj proizvoda i usluga
Oznaka predmeta
10440
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Mario Fraculj, dipl. oec.
Cilj predmeta
Za sve poslovne organizacije, a posebno one vezane uz tehnologiju u najširem smislu, razvoj novih proizvoda i usluga te uspješno upravljanje inovacijama osnovni je preduvjet dugoročnog razvoja i opstanka. Cilj predmeta jest upoznati studente s osnovnim konceptima, metodama, alatima i najboljim praksama u razvoju novih proizvoda i usluga kao složenom procesu koji zahtijeva multifunkcionalnu suradnju i interdisciplinarne vještine. Sudjelujući u raspravama i analizirajući studije slučajeva studenti će poznavanje temeljnih marketinških koncepata nadograditi dubljim razumijevanjem strateških i upravljačkih aspekata inovacija koje stvaraju vrijednost na postojećim i novim tržištima te omogućuju zadržavanje konkurentske prednosti i rast kompanije.
Sadržaj
Upravljanje inovacijama Pretvaranje tehnologije u posao Razvoj novih proizvoda
Osnovna literatura:
Paul Trott: Innovation Management and New Product Development'', 6th edition, Pearson International, 2017
Preporučena dopunska literatura
Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger: „Product Design and Development“, 6th edition, McGraw-Hill Education, 2016

Peter F. Drucker: "Innovation and entrepreneurship", HarperBusiness, 2006

Velimir Srića: "Creativity and Innovation Management: A Storytelling Approach", Kindle Store on Amazon (digital book), 2016

Journal of Product Innovation Management

Minimalni ishodi učenja

  1. Objasniti važnost inovacija u stvaranju održive konkurentske prednosti i opisati proces razvoja novih proizvoda i usluga
  2. Opisati ulogu upravljanja organizacijskim znanjem i zaštite intelektualnog vlasništva u kontekstu razvoja novih proizvoda i usluga
  3. Razumjeti važnost istraživanja tržišta i strategije branda u procesu razvoja novih proizvoda i usluga

Željeni ishodi učenja

  1. Razviti zrelo i kritičko razumijevanje koncepata i alata u procesu razvoja novih proizvoda i usluga te upravljanja inovacijskim aktivnostima kompanije
  2. Koristiti organizacijsko znanje kompanije te prepoznati koji se oblici zaštite intelektualnog vlasništva mogu upotrijebiti u konkretnim situacijama razvoja novih proizvoda
  3. Interpretirati rezultate istraživanja tržišta, prepoznati prilike za razvoj novih proizvoda i usluga te inovaciju poslovnog modela