Integrirani marketing

Naziv predmeta
Integrirani marketing
Oznaka predmeta
10328
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Zlatko Hodak
Cilj predmeta
Kroz ovaj kolegij studenti će prije svega naučiti razmišljati višedimenzionalno u marketinškom smislu. Spoznat će da koordiniranim nastupom kroz digitalne i nedigitalne kanale lakše mogu postići zadane ciljeve uz sinergijski efekt gdje je cjelina vrjednija od zbroja vrijednosti svakog kanala za sebe. Također će se upoznati s marketinškim procesima potrebnim za nastup na globalnom tržištu, kao i s procesima potrebnim za nastup na poslovnim tržištima. Nadalje, u sklopu ovog kolegija studenti će se suočiti s etičkim pitanjima marketinškog nastupa te ih uzimati u obzir prilikom planiranja marketinške komunikacije.
Sadržaj
Uloga i pozicija digitalnog marketinga u integriranim marketinškim procesima. Kultura tvrtke i organizacije kao polazište integrirane marketinške komunikacije (1. dio). Kultura tvrtke i organizacije kao polazište integrirane marketinške komunikacije (2. dio). Različiti marketinški pristupi (marketing realnog proizvoda, marketing virtualnog proizvoda, marketing usluga, marketing neprofitnih organizacija). Tržišta krajnjih korisnika kao odrednica marketinške komunikacije (1. dio). Tržišta krajnjih korisnika kao odrednica marketinške komunikacije (2. dio). Društveni i etički aspekti marketinške komunikacije. Tržišta poslovnih korisnika kao odrednica marketinške komunikacije (1. dio). Tržišta poslovnih korisnika kao odrednica marketinške komunikacije (2. dio). Proces integrirane marketinške komunikacije – princip „One sight, one sound“ (1. dio). Proces integrirane marketinške komunikacije – princip „One sight, one sound“ (2. dio). Proces integrirane marketinške komunikacije – princip „One sight, one sound“ (3. dio). Proces integrirane marketinške komunikacije – princip „One sight, one sound“ (4. dio). Data driven marketing, potraga za korisnim informacijama, princip redukcije kompleksnosti, online podaci za offline nastup (1. dio). Data driven marketing, potraga za korisnim informacijama, princip redukcije kompleksnosti, online podaci za offline nastup (2. dio)
Osnovna literatura:
1. Rossiter J. R. and Bellman S. (2007) Marketing Communications - Theory and applications,Pearson, Frenchs Forest
2 Kesić T. (2003) Integrirana marketinška komunikacija, Opinio, Zagreb
Preporučena dopunska literatura
1. Svend Hollensen - Global Marketing: A decision-oriented approach, Financial Times, Prentice Hall, 2010

Minimalni ishodi učenja

 1. Upravljati različitim marketinškim kanalima rangirajući njihove prednosti
 2. Odabrati bitne interne marketinške procese u jednostavnoj marketinškoj komunikaciji
 3. Preporučiti jednostavnu strategiju marketinškog nastupa temeljem objekta oglašavanja (proizvod, usluga, neprofitne organizacije)
 4. Preporučiti jednostavnu strategiju marketinškog nastupa u odnosu na poziciju B2C, B2B
 5. Preporučiti jednostavnu strategiju marketinškog nastupa ovisno o geografskoj poziciji i obujmu tržišta
 6. Kritički prosuđivati etičke izazove u konkretnoj marketinškoj strategiji na razini kampanje
 7. Valorizirati izvore informacija i odabrati informacije koje nam pomažu u donošenju odluka u marketingu za konkretnu kampanju

Željeni ishodi učenja

 1. Upravljati različitim marketinškim kanalima valorizirajući njihove prednosti i temeljem toga proporcionalno ih integrirati
 2. Odabrati bitne interne marketinške procese u složenoj marketinškoj komunikaciji
 3. Preporučiti složenu strategiju marketinškog nastupa temeljem objekta oglašavanja (proizvod, usluga, neprofitne organizacije)
 4. Preporučiti složenu strategiju marketinškog nastupa u odnosu na poziciju B2C, B2B
 5. Preporučiti složenu strategiju marketinškog nastupa ovisno o geografskoj poziciji i obujmu tržišta
 6. Kritički prosuđivati etičke izazove u marketinškoj strategiji na razini branda i deriviranih kampanja
 7. Valorizirati izvore informacija i odabrati informacije koje nam pomažu u donošenju odluka na razini strateškog marketinga