Integrirani marketing

Naziv predmeta
Integrirani marketing
Oznaka predmeta
08328
Semestar
6
Status predmeta
Obvezni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Zlatko Hodak
Cilj predmeta
Kroz ovaj kolegij studenti će prije svega naučiti razmišljati višedimenzionalno u marketinškom smislu. Spoznat će da koordiniranim nastupom kroz digitalne i nedigitalne kanale lakše mogu postići zadane ciljeve uz sinergijski efekt gdje je cjelina vrjednija od zbroja vrijednosti svakog kanala za sebe. Također će se upoznati s marketinškim procesima potrebnim za nastup na globalnom tržištu, kao i s procesima potrebnim za nastup na poslovnim tržištima. Nadalje, u sklopu ovog kolegija studenti će se suočiti s etičkim pitanjima marketinškog nastupa te ih uzimati u obzir prilikom planiranja marketinške komunikacije.
Sadržaj
P1: Uloga i pozicija digitalnog marketinga u integriranim marketinškim procesima V1: Studije slučaja, primjeri uspješnih kombiniranih online i offline kampanja s različitim ulogama online medija P2: Kultura tvrtke i organizacije kao polazište integrirane marketinške komunikacije (1. dio) brand, vizija, misija, knjiga standarda, krovni brand kao sastavnica proizvoda, usluge, komunikacije V2: Vježba – izrada sastavnica fiktivnog branda, rad u grupama, prepoznavanje sastavnica branda na temelju komunikacije branda P3: Kultura tvrtke i organizacije kao polazište integrirane marketinške komunikacije (2. dio) interna komunikacija, stavovi i ponašanje zaposlenika, zaposlenici kao kanal odnosa s javnošću V3: Vježba – interni marketing prema zaposlenicima, ciljevi i strategije, izrada mini projekta internog marketinga P4: Različiti marketinški pristupi (marketing realnog proizvoda, marketing virtualnog proizvoda, marketing usluga, marketing neprofitnih organizacija) V4: Vježba – rad u grupama – izrada mini kampanje ovisno o vrsti predmeta koji se promovira P5: Tržišta krajnjih korisnika kao odrednica marketinške komunikacije (1. dio) nastup na lokalnom tržištu, nastup na regionalnom tržištu, nastup na tržištu EU V5: Vježba – Izrada marketinške strategije za domaći brand za nastup na europskom i globalnom tržištu P6: Tržišta krajnjih korisnika kao odrednica marketinške komunikacije (2. dio) Nastup na globalnom tržištu, segmentacija globalnog tržišta (kultura, vrijednosti, stavovi, uvjerenja, religija, tehnologija, kupovna moć) V6: Vježba – Izrada komunikacijskih strategija za zadane proizvode s problematičnim imenom P7: Društveni i etički aspekti marketinške komunikacije V7: Studije slučaja – primjena rituala u marketinškoj komunikaciji, primjeri etički izazivajućih marketinških komunikacija i posljedice P8: Tržišta poslovnih korisnika kao odrednica marketinške komunikacije (1. dio) offline pristup V8: Vježba – segmentacija poslovnih korisnika po zadanim parametrima, izrada strategije targetiranja i pozicioniranja P9: Tržišta poslovnih korisnika kao odrednica marketinške komunikacije (2. dio) online pristup V9: Vježba – prilagodba direktnog marketinga online poslovnoj komunikaciji, online alati za osobnu prodaju P10: Proces integrirane marketinške komunikacije – princip „One sight, one sound“ (1. dio) STP, definiranje ciljeva, komunikacijskih procesa, 4P, definiranje promotivnog miksa, planiranje integrirane marketinške kampanje, definiranje uloga u integriranoj marketinškoj komunikaciji V10: Vježba – izrada integrirane kampanje s težištem na online P11: Proces integrirane marketinške komunikacije – princip „One sight, one sound“ (2. dio) uloga account managera, odnos s klijentima, odnos s dobavljačima, budžetiranje, kreativni procesi V11: Vježba – osobna prodaja u agencijama - predstavljanje marketinške kampanje klijentu P12: Proces integrirane marketinške komunikacije – princip „One sight, one sound“ (3. dio) odabir medija, definiranje metrike (doseg, trošak, trajanje, frekvencija, mjerenje učinka), kreiranje medijskog miksa V12: Vježba - izrada medijske kalkulacije prema različitim strategijama budžetiranja P13: Proces integrirane marketinške komunikacije – princip „One sight, one sound“ (4. dio) Optimiziranje prednosti korištenja online i offline kanala, princip „best of“ – korištenje najboljeg od svakog kanala, sinergijski učinak V13: Vježba – optimizacija kampanje prema zadanim parametrima P14: Data driven marketing, potraga za korisnim informacijama, princip redukcije kompleksnosti, online podaci za offline nastup (1. dio) V14: Vježba – Kvalitativne, kvantitativne, komparativne, komepetitivne metrike, organizacija i primjena prikupljenih podataka P15: Data driven marketing, potraga za korisnim informacijama, princip redukcije kompleksnosti, online podaci za offline nastup (2. dio) V15: Vježba - gerilski pristup izvorima informacija, agile campaign development
Osnovna literatura:
1. Rossiter J. R. and Bellman S. (2007) Marketing Communications - Theory and applications,Pearson, Frenchs Forest
2 Kesić T. (2003) Integrirana marketinška komunikacija, Opinio, Zagreb
Preporučena dopunska literatura
1. Svend Hollensen - Global Marketing: A decision-oriented approach, Financial Times, Prentice Hall, 2010

Minimalni ishodi učenja

 1. Upravljati različitim marketinškim kanalima rangirajući njihove prednosti
 2. Odabrati bitne interne marketinške procese u jednostavnoj marketinškoj komunikaciji
 3. Preporučiti jednostavnu strategiju marketinškog nastupa temeljem objekta oglašavanja (proizvod, usluga, neprofitne organizacije)
 4. Preporučiti jednostavnu strategiju marketinškog nastupa u odnosu na poziciju B2C, B2B
 5. Preporučiti jednostavnu strategiju marketinškog nastupa ovisno o geografskoj poziciji i obujmu tržišta
 6. Kritički prosuđivati etičke izazove u konkretnoj marketinškoj strategiji na razini kampanje
 7. Valorizirati izvore informacija i odabrati informacije koje nam pomažu u donošenju odluka u marketingu za konkretnu kampanju

Željeni ishodi učenja

 1. Upravljati različitim marketinškim kanalima valorizirajući njihove prednosti i temeljem toga proporcionalno ih integrirati
 2. Odabrati bitne interne marketinške procese u složenoj marketinškoj komunikaciji
 3. Preporučiti složenu strategiju marketinškog nastupa temeljem objekta oglašavanja (proizvod, usluga, neprofitne organizacije)
 4. Preporučiti složenu strategiju marketinškog nastupa u odnosu na poziciju B2C, B2B
 5. Preporučiti složenu strategiju marketinškog nastupa ovisno o geografskoj poziciji i obujmu tržišta
 6. Kritički prosuđivati etičke izazove u marketinškoj strategiji na razini branda i deriviranih kampanja
 7. Valorizirati izvore informacija i odabrati informacije koje nam pomažu u donošenju odluka na razini strateškog marketinga