Kreativnost i kreativno izražavanje

Naziv predmeta
Kreativnost i kreativno izražavanje
Oznaka predmeta
11338
Semestar
5
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Nela Fegić
Cilj predmeta
Prvi od dva ciljeva predmeta je razviti kreativnost kod studenata kako bi mogli predložiti i sprovesti kreativna rješenja u marketingu. Kreativnost će razvijati kroz primjere najuspješnijih kreativnih kompozicija iz glazbe, filma, književnosti te oslanjajući se na digitalne platforme. Nadalje, na valovima kreativnosti učit će kako razviti dobru priču po pravilima struke te kako tu priču iskoristiti za marketinške ciljeve. Kroz projektni zadatak napravit će kratku priču.
Sadržaj
Predmet se sastoji od dva dijela. Prvi dio obuhvaća radnje i vještine za postizanje uvjeta u kojima kreativnost najbolje dolazi do izražaja. Drugi dio odnosi se na struku pisanja priča koje se mogu manifestirati kroz oblike kratke priče, novele ili scenarija za igrani film.
Osnovna literatura:
Robert McKee, Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting
Preporučena dopunska literatura
Ed Catmull , Amy Wallace, Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration
William Indick, Psychology for Screenwriters
Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need
Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces (The Collected Works of Joseph Campbell)
Janice Redish, Letting Go of the Words: Writing Web Content that Works (Interactive Technologies)

Minimalni ishodi učenja

  1. Oblikovati kreativno rješenje za proizvod kroz vizualnu, neverbalnu i verbalnu komunikaciju.
  2. Analizirati i interpretirati tuđa kreativna rješenja kroz medije priče, stripa, filma, spota i ostalih kreativnih izričaja
  3. Pripremiti i skicirati neusmjereno kreativno rješenje kroz alate plot dijagrama, story boarda i mood boarda.
  4. Napisati kratku priču s jednostavnim likovima po pravilima uređenog narativa

Željeni ishodi učenja

  1. Oblikovati kreativno rješenje za brand kroz vizualnu, neverbalnu i verbalnu komunikaciju.
  2. Analizirati i interpretirati te prepoznati prednosti tuđih kreativnih rješenja te ih kao temelj inspiracije primijeniti na vlastito kreativno rješenje
  3. Pripremiti i skicirati usmjereno kreativno rješenje kroz alate plot dijagrama, story boarda i mood boarda.
  4. Napisati kratku priču sa složenim likovima, odnosima sa sljedećim elementima: ekspozicija, inciting incident, konflikt, vrhunac, akcija, klimaks i razrješenje po pravilima uređenog narativa