Marketing interesnih organizacija

Naziv predmeta
Marketing interesnih organizacija
Oznaka predmeta
10410
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Stella Antolović
Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama marketinga interesnih organizacija te im približiti tehnike i alate koje interesne organizacije koriste za ispunjenje svoje misije. Poseban naglasak će biti na digitalnim medijskim strategijama koje, zbog različitih razloga, igraju značajnu ulogu u komunikaciji interesnih organizacija. Do kraja kolegija studenti će moći prepoznati, razumjeti i primijeniti marketinške alate interesnih organizacija, te će moći samostalno postaviti osnove marketinškog plana interesne organizacije. Studenti će dobiti detaljne upute o tome kako definirati misiju, postaviti marketinšku strategiju i odabrati najbolje tehnike za ostvarenje interesa kojega pojedina skupina zastupa. Studenti će u sklopu kolegija istraživati, analizirati i raspravljati o uspješnim, ali i neuspješnim primjerima marketinške komunikacije u politici i organizacijama civilnog društva. Također će biti upoznati s primjerima manipulacije kroz raspravu o moralnim i etičkim implikacijama marketinga interesnih organizacija. Nastavni i pedagoški rad na predmetu temelji se na inteaktivnom pristupu i analizi studija slučaja i raspravama.
Sadržaj
Uvod u marketing interesnih organizacija, definiranje misije, vizije i ciljeva, definiranje ključnih dionika, vrste tržišta i istraživanje tržišta, utjecaj na pozitivno ponašanje javnosti, od ideje do realizacije interesne organizacije, strategija diseminacije, strategija promocije i pr-a, strategija digitalnih medija u marketingu interesnih organizacija, vlada 2.0, digitalni aktivizam, organizacija i marketing posebnih događaja i manifestacija, prikupljanje sredstava, etički izazovi i opasnosti marketinga interesnih organizacija, integrirana kampanja interesne organizacije.
Osnovna literatura:
1. Đajić, Rakar, Vidić: Politička komunikacija na Internetu (e-book), Centar modernih veština, www.cmv.org.rs/publikacije/politicka-komunikacija-na-internetu/, 2011.
2. Colin Delany: Online Politics 101 (e-book), www.epolitics.com/download-online-politics-101/, 2011.
3. Joseph Napolitan: The Election Game and How to Win It, Doubleday and Company, 1972.
5. Alan R Andreasen, Philip T. Kotler, Strategic Marketing for Non-Profit Organizations, 7th Edition, Northwestern University
6. Philip T. Kotler, Nancy R. Lee; Marketing in the Public Sector (paperback): A Roadmap for Improved Performance, Northwestern University
Preporučena dopunska literatura
1. Scott, D. M.: The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Release, and Viral Marketing to Reach Buyers, Wiley, 2013., 4 izdanje
2. Drew Westen: The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation, PublicAffairs, Reprint edition, 2008.
3. David Plouffe, The Audacity to Win: How Obama Won and How We Can Beat the Party of Limbaugh, Beck, and Palin, Penguin Books, Updated edition, 2010.
4. Markos Moulitsas Zuniga: Taking on the System: Rules for Change in a Digital Era, Celebra, Reprint edition, 2008.
5. Joe Trippi: The Revolution Will Not Be Televised Revised Ed: Democracy, the Internet, and the Overthrow of Everything, Harper Paperbacks, Revised edition, 2008.
6. Armstrong, Moulitsas Zuniga: Crashing the Gate: Netroots, Grassroots, and the Rise of People-Powered Politics, Chelsea Green, 2006.

Minimalni ishodi učenja

  1. Prepoznati kvalitetno definirane temeljne postavke interesnih organizacija iz različitih područja (opis, misija, vizija, ključni dionici).
  2. Preporučiti optimalne kanale za istraživanje tržišta, detektirati ključne korake potrebne za realizaciju interesne organizacije i prepoznati strategiju diseminacije koja će privući korisnike, volontere i financijere.
  3. Valorizirati promocijske aktivnosti (offline i online) koji utječu na realizaciju ciljeva inteteresne organizacije, prosuditi prepreke i preporučiti mjere koje je potrebno primijeniti kako bi se postigao cilj na razini pojedinačne kampanje.
  4. Preporučiti optimalne kanale za prikupljanje sredstava potrebne za ispunjenje ciljeva interesne organizacije imajući na umu osnovne etičke norme komunikacije i marketinga interesnih organizacija.

Željeni ishodi učenja

  1. Preporučiti interesnim organizacijama kako najbolje odabrati i definirati temeljene postavke (opis, misija, vizija, ključni dionici).
  2. Odabrati optimalne kanale i izraditi relevantno istraživanje tržišta, sudjelovati na relevantan način u realizaciji ideje interesne organizacije, te kreirati diseminacijski plan prema zadanim kriterijima koji će privući korisnike, volontere i financijere.
  3. Izraditi postavke za promocijske aktivnosti (offline i online) koji će svojom primjenom utjecati na ispunjenje cilja interesne organizacije.
  4. Oblikovati sadržaj za plasiranje kroz sustav komuniciranja u marketingu interesnih organizacija temeljem općeprihvaćenih etičkih normi.