Međunarodni marketing

Naziv predmeta
Međunarodni marketing
Oznaka predmeta
11426
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Mario Fraculj, dipl. oec.
Cilj predmeta
Upoznati studente s dinamičnim područjem međunarodnog marketinga i prenijeti im temeljna znanja i metode potrebne za planiranje i provedbu marketinških programa te koordinaciju i kontrolu marketinških aktivnosti u međunarodnom okruženju. Pojasniti problematiku internacionalizacije poslovanja i prilagodbe marketing miksa lokalnim uvjetima stranih tržišta.
Sadržaj
Uvod u međunarodni marketing. Planiranje međunarodnog marketinga. Ekonomsko okruženje. Socio-kulturno okruženje. Političko i zakonodavno okruženje. Strategije ulaska na strana tržišta. Međunarodni marketinški miks – proizvodi i usluge. Odluke o cijenama. Prodaja i distribucija. Integrirana marketinška komunikacija – oglašavanje i odnosi s javnošću. Osobna prodaja, unapređenje prodaje i ostali oblici tržišnog komuniciranja. Upravljanje globalnim brandovima. Međunarodni marketing i digitalna revolucija. Strateški elementi konkurentske prednosti. Organizacija, provedba i kontrola međunarodnih marketinških programa.
Osnovna literatura:
1. Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., Krupka, Z.: ''Osnove međunarodnog marketinga'', Školska knjiga, Zagreb, 2012.
2. Nastavni materijali
Preporučena dopunska literatura
1. Keegan, W. J., Green, M. C.: ''Global marketing'', 9th edition, Pearson International, 2016

Minimalni ishodi učenja

  1. Opisati i objasniti proces i obilježja međunarodnog marketinga te izazove internacionalizacije poslovanja u dinamičnom globalnom okružju
  2. Objasniti kako razlike u ekonomskom, političkom, zakonodavnom, kulturnom i socijalnom okružju utječu na marketinške odluke
  3. Pronaći izvore podataka i provesti istraživanje i evaluaciju stranih tržišta

Željeni ishodi učenja

  1. Provesti analizu okružja i konkurentskih sposobnosti te identificirati i analizirati prilike u okviru međunarodnog marketinškog okruženja
  2. Izraditi plan međunarodnog marketinga uključujući prilagodbu elemenata marketing miksa
  3. Identificirati odgovarajuću strategiju ulaska na strano tržište