Metodologija vođenja projekata

Naziv predmeta
Metodologija vođenja projekata
Oznaka predmeta
11307
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Marko Šimac, dipl. ing.
Cilj predmeta
Iz poslovne perspektive procesi u digitalnom marketingu, posebno zahvaljujući svojoj oslonjenosti na tehnologije, lakše se mogu kvantificirati i voditi, u odnosu na neke druge procese u poslovanju. Temelj dobrog upravljanja projektima koji će dobiti studenti po uspješnom završetku ovog kolegija jamči sistematiziran i efikasan pristup resursima prostora, vremena, ljudstva i financija. Student će dakle znati odabrati i preporučiti procese te ih organizirati prema projektnim zahtjevima, primjenjujući pritom softversko upravljanje te izvještavanje.
Sadržaj
Sagledavanje vrijednosti metodologije i organizacije posla kao projekta; Identifikacija različitih projektnih uloga i odgovornosti; Definiranje različitih aspekata projekta;Izrada i održavanje pripadajućeg projektnog plana; Proaktivna identifikacija i upravljanje obuhvatom, predmetima, rizicima i komunikacijom; Identifikacija odgovarajuće razine zahtjevane kvalitete te upravljanja kvalitetom do te razine; Identifikacija i prikupljanje metrike kojom se vrednuje kvaliteta i sveukupna uspješnost projekta; Izvršenje revizije financijske i fizičke realizacije bilo kojeg projekta, biti u mogućnosti dati odgovor u kojoj se fazi projekt, odnosno portfelj nalazi te koji su fizičko-financijski trendovi."
Osnovna literatura:
TenStep proces upravljanja projektima, Primakon 2010
Preporučena dopunska literatura
OpenPM2 metodologija, EU, 2016; A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 6th edition, 2017; IPMA Individual Competence Baseline 4th Version (ICB4)

Minimalni ishodi učenja

  1. Objasniti temeljne vrijednosti metodologije, povelje projekta i organizacijskih struktura. Razložiti projekt po WBS strukturi, ključnim točkama i aktivnostima.
  2. Proračunati plan i kontrolirati rok metodom kritičnog puta. Objasniti osnovne parametre metode ostvarene vrijednosti.
  3. Objasniti osnovne pojmove upravljanja predmetima, obuhvatom, komunikacijom, rizicima, kvalitetom i metrikom.
  4. Kreirati terminski plan projekta s projektnim aktivnostima i resursima primjenom alata za planiranje projekata.
  5. Kreirati gotovi izvještaj o napretku i troškovima projekta primjenom alata za planiranje projekata.

Željeni ishodi učenja

  1. Odabrati metodologiju, WBS strukturu i izraditi povelju projekta. Dizajnirati integrirani plan projekta.
  2. Koristiti metodu ostvarene vrijednosti kao temeljnu metodu upravljanja projektima detaljno po svim parametrima.
  3. Odabrati tehnike upravljanja predmetima, obuhvatom, komunikacijom, rizicima, kvalitetom i metrikom.
  4. Kreirati terminski plan projekta s vremenskim odgodama i ograničenjima, rješavanjem prezauzetosti resursa, primjenom alata za planiranje projektima.
  5. Vrednovati osnovne pokazatelje o uspješnosti projekta primjenom alata za planiranje projekata.