Odnosi s javnošću

Naziv predmeta
Odnosi s javnošću
Oznaka predmeta
10326
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Cilj predmeta
Kolegij ima za cilj približiti studentima koncept odnosa s javnošću te ih upoznati s tehnikama i alatima pomoću kojih će privući pažnju i izgraditi odnos s ciljanim publikama. Studenti će znati oblikovati komunikaciju s medijima, koristiti društvene medije za potrebe odnosa s javnošću, upravljati reputacijom branda i uspješno komunicirati tijekom krize koju ponekad može izazvati samo jedan komentar nezadovoljnog korisnika. Kao važna sastavnica ovog kolegija je izgradnja osobnog branda kako bi se nametnuli svojim znanjem i kvalitetom potencijalnim klijentima i poslodavcima.
Sadržaj
Uvod u odnose s javnošću (PR). Strateški pristup odnosima s javnošću. Praktična primjena odnosa s javnošću: objava za medije. Praktična primjena odnosa s javnošću: komunikacija s predstavnicima medija. Uloga društvenih medija u odnosima s javnošću. Upravljanje reputacijom. Krizno komuniciranje. Upravljanje krizom u društvenim medijima. Event marketing. Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija. Razvoj i promocija osobnog branda. Uvod u influence marketing. Influence marketing usmjeren na kupca. 4m ili novi model influence marketinga.
Osnovna literatura:
1. Scott, D. M.: Te New Rules Of Marketing And Pr: How To Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Release, And Viral Marketing To Reach Buyers, Wiley, 2013., 4 Izdanje
2. Gehrt, J.: Strategic Public Relations: 10 Principles To Harness The Power Of Pr, Bookbyte Digital, 2011.
3. Wroblewski, A.: How To Use Your Reputation To Dominate Your Market With: Reputation Monitoring, Reputation Marketing And Reputation Management, Yourprofitweb And Andrew Wroblewski, 2013. (E-Book)
4. Kang K.: Branding Pays: The Five-Step System To Reinvent Your Personal Brand, Brandingpays Media, 2013. (E-Book)
5. Brown, D.; Fiorella, S.:Influence Marketing: How To Create, Manage And Measure Brand Influencers In Social Media Marketing, Que Publishing, 2013.
Preporučena dopunska literatura
1. Breakenridge, D. K.: Social Media And Public Relations: Eight New Practices For The Pr Professional, Pearson, 2012.
2. Hopwood, M.; Skinner J.; Kitchin P.: Sport Public Relations And Communication (Sports Marketing), Taylor and Francis, 2012.

Minimalni ishodi učenja

  1. Upravljati aktivnostima odnosa s javnošću u odjelu organizacije.
  2. Izgraditi odnos s predstavnicima medija preporučiti splet društvenih medija za potrebe odnosa s javnošću.
  3. Upravljati reputacijom organizacije.
  4. Upravljati komunikacijom s medijima tijekom krize i odabrati objave prilagođene vrsti društvenih medija u kojima se plasiraju.

Željeni ishodi učenja

  1. Upravljati aktivnostima odnosa s javnošću u organizaciji.
  2. Izgraditi odnos s predstavnicima medija, uspješno lobirati i upravljati društvenim medijima za potrebe odnosa s javnošću.
  3. Upravljati reputacijom organizacije i ostvariti dominantnu poziciju u industriji.
  4. Upravljati komunikacijom s medijima i cjelokupnom javnošću tijekom krize i odabrati objave prilagođene vrsti društvenih medija i javnosti u kojima se plasiraju.