Odnosi s javnošću

Naziv predmeta
Odnosi s javnošću
Oznaka predmeta
11326
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Cilj predmeta
Cilj predmeta je približiti studentima koncept odnosa s javnošću te ih upoznati s tehnikama i alatima pomoću kojih će privući pažnju i izgraditi odnos s ciljanim publikama.
Sadržaj
Studenti će dobiti detaljne upute o tome kako se obratiti medijima, koristiti društvene medije za potrebe odnosa s javnošću. upravljati reputacijom branda i uspješno komunicirati tijekom krize. Kako bi i sami bili percipirani kao uspješni profesionalci, studenti će dobiti i osnovne smjernice o izgradnji osobnog branda. Nastavni i pedagoški rad na predmetu temeljiti će se na prikazu uspješnih i neuspješnih praksi iz područja odnosa s javnošću, upravljanja reputacijom, kriznog komuniciranja, event marketinga, osobnog brandinga, sponzorstva, organizacije PR odjela i PR agencije, analizi studija slučaja i diskusijama.
Osnovna literatura:
Odnosi s javnošću (A. Tkalac Verčić)
Preporučena dopunska literatura
Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću (B. Skoko), Odnosi s medijima (Verčić, Zavrl, Rijavec, Tkalac Verčič, Laco)

Minimalni ishodi učenja

  1. Argumentirati uspješno upravljanje aktivnostima odnosa s javnošću u odjelu organizacije.
  2. Preporučiti izgradnju uspješnog odnosa s predstavnicima medija i argumentacija spleta medija za potrebe odnosa s javnošću.
  3. Osmisliti komunikacijsku strategiju i taktiku s ciljem uspješnog upravljanja reputacijom organizacije.
  4. Osmisliti promotivne aktivnosti koje doprinose ostvarenju komercijalnih ciljeva određenog projekta na način da se te aktivnosti mogu valorizirati.

Željeni ishodi učenja

  1. Argumentirati uspješno upravljanje aktivnostima odnosa s javnošću u odjelu organizacije i objasniti karakteristike uspješnih PR praktičara..
  2. Preporučiti izgradnju uspješnog odnosa s predstavnicima medija i argumentacija spleta medija za potrebe odnosa s javnošću, uspješno lobirati i upravljati društvenim medijima za potrebe odnosa s javnošću.
  3. Osmisliti komunikacijsku strategiju i taktiku s ciljem uspješnog upravljanja reputacijom organizacije i ostvariti dominantnu poziciju u industriji uzimajući u obzir trendove na tržištu.
  4. Osmisliti promotivne aktivnosti koje doprinose ostvarenju komercijalnih ciljeva određenog projekta na način da se te aktivnosti mogu valorizirati i prepoznati ključne uloge u razvoju i implementaciji te strategije i taktike.