Odnosi s javnošću

Naziv predmeta
Odnosi s javnošću
Oznaka predmeta
10326
Semestar
3
Status predmeta
Obvezni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Cilj predmeta
Kolegij ima za cilj približiti studentima koncept odnosa s javnošću te ih upoznati s tehnikama i alatima pomoću kojih će privući pažnju i izgraditi odnos s ciljanim publikama. Studenti će znati oblikovati komunikaciju s medijima, koristiti društvene medije za potrebe odnosa s javnošću, upravljati reputacijom branda i uspješno komunicirati tijekom krize koju ponekad može izazvati samo jedan komentar nezadovoljnog korisnika. Kao važna sastavnica ovog kolegija je izgradnja osobnog branda kako bi se nametnuli svojim znanjem i kvalitetom potencijalnim klijentima i poslodavcima.
Sadržaj
Uvod u odnose s javnošću (PR). Strateški pristup odnosima s javnošću. Praktična primjena odnosa s javnošću: objava za medije. Praktična primjena odnosa s javnošću: komunikacija s predstavnicima medija. Uloga društvenih medija u odnosima s javnošću. Upravljanje reputacijom. Krizno komuniciranje. Upravljanje krizom u društvenim medijima. Event marketing. Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija. Razvoj i promocija osobnog branda. Uvod u influence marketing. Influence marketing usmjeren na kupca. 4m ili novi model influence marketinga.
Osnovna literatura:
1. Scott, D. M.: TE NEW RULES OF MARKETING AND PR: HOW TO USE SOCIAL MEDIA, ONLINE VIDEO, MOBILE APPLICATIONS, BLOGS, NEWS RELEASE, AND VIRAL MARKETING TO REACH BUYERS, Wiley, 2013., 4 izdanje
2. Gehrt, J.: STRATEGIC PUBLIC RELATIONS: 10 PRINCIPLES TO HARNESS THE POWER OF PR, Bookbyte Digital, 2011.
3. Wroblewski, A.: HOW TO USE YOUR REPUTATION TO DOMINATE YOUR MARKET WITH: REPUTATION MONITORING, REPUTATION MARKETING AND REPUTATION MANAGEMENT, YourProfitWeb and Andrew Wroblewski, 2013. (e-book)
4. Kang K.: BRANDING PAYS: THE FIVE-STEP SYSTEM TO REINVENT YOUR PERSONAL BRAND, BrandingPays Media, 2013. (e-book)
5. Brown, D.; Fiorella, S.:INFLUENCE MARKETING: HOW TO CREATE, MANAGE AND MEASURE BRAND INFLUENCERS IN SOCIAL MEDIA MARKETING, Que Publishing, 2013.
Preporučena dopunska literatura
1. Breakenridge, D. K.: SOCIAL MEDIA AND PUBLIC RELATIONS: EIGHT NEW PRACTICES FOR THE PR PROFESSIONAL, Pearson, 2012.
2. Hopwood, M.; Skinner J.; Kitchin P.: SPORT PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION (SPORTS MARKETING), Taylor and Francis, 2012.

Minimalni ishodi učenja

 1. Upravljati aktivnostima odnosa s javnošću u odjelu organizacije.
 2. Izgraditi odnos s predstavnicima medija preporučiti splet društvenih medija za potrebe odnosa s javnošću.
 3. Upravljati reputacijom organizacije.
 4. Upravljati komunikacijom s medijima tijekom krize i odabrati objave prilagođene vrsti društvenih medija u kojima se plasiraju.
 5. Odabrati one promotivne aktivnosti koje doprinose ostvarenju komercijalnih ciljeva određenog događanja na način da se te aktivnosti mogu valorizirati
 6. Odabrati najbolji splet aktivnosti promocije neprofitne organizacije putem vlastitih (owned) medija.
 7. Izgraditi pozitivni osobni brand.
 8. Odabrati najbolji splet influence marketinga u svrhu povećanja poznatosti.

Željeni ishodi učenja

 1. Upravljati aktivnostima odnosa s javnošću u organizaciji.
 2. Izgraditi odnos s predstavnicima medija, uspješno lobirati i upravljati društvenim medijima za potrebe odnosa s javnošću.
 3. Upravljati reputacijom organizacije i ostvariti dominantnu poziciju u industriji.
 4. Upravljati komunikacijom s medijima i cjelokupnom javnošću tijekom krize i odabrati objave prilagođene vrsti društvenih medija i javnosti u kojima se plasiraju.
 5. Odabrati one promotivne aktivnosti koje doprinose ostvarenju komercijalnih ciljeva kampanje na način da se te aktivnosti mogu valorizirati
 6. Odabrati najbolji splet aktivnosti promocije neprofitne organizacije putem plaćenih (paid), zasluženih (earned) i vlastitih (owned) medija.
 7. Izgraditi pozitivni osobni brand koji će mu/njoj olakšati ostvarenje profesionalnih ciljeva.
 8. Odabrati najbolji splet influence marketinga influence marketing u svrhu ostvarenja prodaje.