Organizacija digitalne agencije

Naziv predmeta
Organizacija digitalne agencije
Oznaka predmeta
10335
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vanja Šebek, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je objasniti koncepciju organizacija digitalne agencije kao modernog oblika organizacije poslovanja u kojem se intenzivno koristi informacijska i internetska tehnologija. Pri tome je važno studentima detaljno pojasniti tehnološke temelje, utjecaj promijene tehnologije na organizaciju, ali ukazati i na poslovno-menadžerske aspekte. Temeljni cilj predmeta je analizirati praksu klasične organizacije versus moderne, istražiti poslovno-tehnološke temelje današnjih digitalnih agencija, te proučiti njihovu dinamičnost, konkurentnost i održivost. Nastavni i pedagoški rad na predmetu će se temeljiti na prikazu uspješne i neuspješne domaće i strane prakse iz područja organizacije digitalnih agencija, analizi studija slučaja, pregledu inovativnih poslovnih modela i diskusijama njihove održivosti.
Sadržaj
Uvod u digitalnu agenciju. Određenje pojma organizacija agencije. Projektne organizacije unutar digitalne agecije. Obilježja internetske tehnologija koja utječu na oblikovanje digitalne agencije. Razvoj alata za organizacuju radnih procesa unutar digitalnih agencija. Projektni tim unutar digitalne agencije. Organizacija digitalne agencije u periodu ekspanzije. Praćenje trendova i osmišljavanje novih opisa radnih mjesta. Uspostavljanje i upravljanje digitalnom agencijom. Uspostavljanje organizacije digitalne agencije od start up tvrtke do veličine korporacije. Reguliranje organizacije digitalne agencije. Organizacija kao ogledalo poslovanja. Rizici i sigurnost organizacijiskih struktura. Sigurnosne tehnologije i njezin utjecaj na stvaranja organizacijskih struktura. Perspektive organizacija digitalnih agencija
Osnovna literatura:
D.Chaffey, : E-Business And E-Commerce Management,Pearson Prentice Hall, 2009.
Preporučena dopunska literatura
Spremić, M.; Menadžment I Elektroničko Poslovanje, Narodne Novine, 2004
Turban E.,King D.,Lee J.,Liang P.,Turban D.; Electronic Commerce 2010 Business, Technology, Society , Pearson Prentice Hall, 2010.,

Minimalni ishodi učenja

  1. Interpretirati obilježja organizacije digitalne agencije.
  2. Kritički prosuđivati temeljne vrste i modele organizacija.
  3. Usporediti obilježja internetskih tehnologija koje se koriste digitalnoj agenciji.
  4. Obrazložiti koncepte organizacije digitalne agencije u različitim fazama životnog ciklusa agencije.

Željeni ishodi učenja

  1. Kreirati organizaciju u digitalnoj agenciji.
  2. Razviti prikladan model organizacije koji se temelji na osnovnim čimbenicima njegove uspješnosti i konkurentnosti.
  3. Primjeniti temeljne internetske tehnologije, standarde i protokole u okruženju digitalne agencije.
  4. Odabrati modele organizacija sukladno veličini agencije i obujmu ponude i poslovanja.