Ponašanje potrošača

Naziv predmeta
Ponašanje potrošača
Oznaka predmeta
10305
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
7
Predavanja
45
Vježbe
30
Samostalni rad
135
Ukupno
210
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Cilj predmeta
Cilj predmeta je upoznati studente s teorijskim i praktičnim konceptima ponašanja potrošača kao centralnog subjekta marketinškog komuniciranja.
Sadržaj
Studenti će kroz ovaj kolegij spoznati bitne komponente ponašanja potrošača - psihološke, društvene, situacijske i tehnološke, a koje utječu na odluku o kupnji.
Osnovna literatura:
Kesić, T., "Ponašanje potrošača", 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Opinio, Zagreb, 2006.
Preporučena dopunska literatura
"1. Peter, J. P., Olson, J. C., Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGraw-Hill, 2005.
2. Schiffman, L. G., Kanuk, L. L., Consumer Behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2003."

Minimalni ishodi učenja

  1. Interpretirati osnovne značajke ponašanja potrošača.
  2. Preporučiti marketinške aktivnosti na razini kampanje uzimajući u obzir društveni aspekt ponašanja potrošača.
  3. Preporučiti marketinške aktivnosti na razini kampanje uzimajući u obzir osobni aspekt ponašanja potrošača.
  4. Preporučiti marketinške aktivnosti na razini kampanje uzimajući u obzir procesno psihološki aspekt ponašanja potrošača.
  5. Odabrati najbolje metode utjecaja na promjenu ponašanja organizacijskog kupca.

Željeni ishodi učenja

  1. Interpretirati osnovne značajke ponašanja potrošača na konkretnom primjeru.
  2. Preporučiti strateške marketinške aktivnosti uzimajući u obzir društveni aspekt ponašanja potrošača.
  3. Preporučiti strateške marketinške aktivnosti na razini kampanje uzimajući u obzir osobni aspekt ponašanja potrošača. .
  4. Preporučiti strateške marketinške aktivnosti na razini kampanje uzimajući u obzir procesno aspekt ponašanja potrošača.
  5. Odabrati najbolje metode utjecaja na promjenu ponašanja organizacijskog kupca primjerene marketinškoj strategiji.