Projekt s gospodarstvom - analiza stanja s prijedlogom  digitalnog marketinškog nastupa

Naziv predmeta
Projekt s gospodarstvom - analiza stanja s prijedlogom  digitalnog marketinškog nastupa
Oznaka predmeta
11329
Semestar
5
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
60
Vježbe
0
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Vanja Šebek, dipl. oec.
mr. sc. Mario Fraculj, dipl. oec.
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj projekta je osposobiti studenta za samostalnu analizu, plan i prijedlog poboljšanja digitalnog nastupa postojećeg branda iz gospodarstva. Temeljem ugovora o praksi student za račun davatelja prakse izrađuje analizu, plan i prijedlog poboljšanja digitalnog nastupa postojećeg branda ili odabranog proizvoda unutar branda.
Sadržaj
Student analizira zadani brand(poduzeće, organizacija) i marketinške aktivnost, donosi odluke o poboljšanju tih aktivnosti na polju digitalnog nastupa, a u skladu s integriranim marketinškim aktivnostima. Izrađuje dokumentaciju za poboljšanje digitalnog nastupa zadanog branda iz gospodarstva. Pri tome se vodi dosad akumuliranim znanjem. Cijeli proces uključuje testiranje i analizu postojećeg digitalnog nastupa branda, prepoznavanje slabosti i snaga, prilika i prijetnji te izradu plana za poboljšanje koji uključuje zahvate na dizajnu, provedbi, odabiru kanala postojeće digitalne komunikacije, ali i angažiranje novih kanala s ciljem povećanja dosega i konverzija. Student samostalno izrađuje dokumentaciju za projekt
Osnovna literatura:
1. Damian Ryan, Calvin Jones: Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation, Kogan Page LTD, 2012.
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

  1. Oblikovati strategiju poboljšanja digitalnog nastupa branda.
  2. Odabrati najbolje alate za produkciju poboljšanog digitalnog nastupa branda
  3. Pripremiti dokumentaciju poboljšanja digitalnog nastupa branda

Željeni ishodi učenja

  1. Oblikovati strategiju poboljšanja digitalnog nastupa branda i prodajnih aktivnosti
  2. Odabrati najbolje alate za produkciju poboljšanog digitalnog nastupa branda i prodajnih aktivnosti
  3. Pripremiti dokumentaciju poboljšanja digitalnog nastupa branda i prodajnih aktivnosti