Razvoj digitalnih projekata i upravljanje razvojnim timom

Naziv predmeta
Razvoj digitalnih projekata i upravljanje razvojnim timom
Oznaka predmeta
10321
Semestar
5
Status predmeta
Izborni
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Zoran Jančić, ing.
Cilj predmeta
Ovaj izborni kolegij odabrat će studenti koji se žele više uključiti u proces produkcije digitalnih projekata, poglavito složenijih internetskih sjedišta i aplikacija. Kroz projektni pristup digitalnim procesima studenti će se naučiti kako upravljati svim raspoloživim resursima koji uključuju ljudstvo, vrijeme, financije, prostor kroz životni ciklus projekta. Studenti će znati prepoznavati rizike i prepreke u projektu te ih rješavati. Također će kroz razne metodologije upravljanja projektima koristit specifične alate te prepoznavati prilike za automatizacije razvojnih procesa. Ukratko, kroz ovaj kolegij naučit će se biti efikasni te uz raspoložive resurse postizati maksimalne učinke.
Sadržaj
P1: Životni ciklus digitalnih projekta, tipovi online/digitalnih projekata, strategija razvoja V1: Studije slučaja i razmatranje različitih tipova projekata i njihovih životnih ciklusa P2: Tim - rad u timu, timska komunikacija, upravljanje članovima tima, uloge razvojnog tima V2: Vježba, rješavanje problema u timu, ocjenjivanje timova i zamjena uloga članova tima P3: Razvojne faze projekta – razvoj korisničkog iskustva i informacijske arhitekture, dizajn, programiranje client side funkcionalnosti, programiranje pozadinskih sustava, kontrola kvalitete V3: Studije slučaja i razmatranje različitih tipova projekata, online, mobilne aplikacije P4: Planiranje toka razvoja projekta, milestones, projektne pretpostavke i odobrenja V4: Vježba, planiranje tijeka produkcije projekta na temelju projektnog zadatka P5: Metodologije upravljanja digitalnim projektima (waterfall/agile) i njihova primjenjivost u odnosu na tip projekta, upoznavanje s alatima za upravljanje projektima V5: Vježba, agilni razvoj projekta i upotreba alata za upravljanje projektima P6: Produkcija projekta 1; Istraživanje i analiza korisničkih i poslovnih potreba, definiranje ciljeva, definiranje projektnih preduvjeta, alati i metodologije V6: Vježba, definiranje ciljeva i projektnih potreba na temelju projektnog zadatka P7: Produkcija projekta 2; Definiranje funkcionalne specifikacije, korisničkih puteva (scenarija), use cases V7: Vježba, definiranje funkcionalne specifikacije na temelju korisničkih i projektnih potreba P8: Produkcija projekta 3; Upravljanje sadržajem, inventura sadržaja, dobavljanje sadržaja, izrada sadržaja, kalendar objave, upravljanje s višejezičnim sadržajem, upravljanje dobavljačima sadržaja. V8: Vježba, priprema sadržaja za web stranicu. P9: Produkcija projekta 4a: Dizajn i programiranje client side funkcionalnosti, prototipiranje i metode produkcije, komunikacija i feedback V9: Vježba, izrada projekta Waterfall metodom P10: Produkcija projekta 4b: Dizajn i programiranje client side funkcionalnosti, prototipiranje i metode produkcije, komunikacija i feedback V10: Vježba, izrada prototipa Lean UX metodom P11: Produkcija projekta 5: programiranje pozadinske funkcionalnosti i testiranje rješenja, tipovi testiranja; user acceptance testing, funkcionalno testiranje V11: Vježba, kontrola kvalitete na primjeru pravog projekta P12: Kontrola kvalitete, isporuka projekta i puštanje projekta u pogon (objava), održavanje projekta V12: Vježba, kontrola kvalitete na primjeru pravog projekta P13: Upravljanje klijentima, pitch, budžetiranje, upravljanje očekivanjima, alati u radu s klijentima V13: Vježba, priprema pitcha na temelju projektnog zadatka (client brief) P14: Simultano upravljanje projektima, rizici i metode koordinacije V14: Vježba, izrada plana produkcije simultanih projekata P15: Dislocirano upravljanje projektima, rad na daljinu i freelancing V15: Vježba, davanje i primanje projektnih zadataka uz fokus na uspješnost komunikacije
Osnovna literatura:
Ashley Friedlein, Web Project Management: Delivering Successful Commercial Web Sites, Academic Press, London, ISBN-13: 978-1558606784
Preporučena dopunska literatura
Nancy Lyons, Meghan Wilker, Interactive Project Management: Pixels, People, and Process, New Riders, Berkeley, ISBN-13: 978-0321815156
Jeff Gothelf,Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience, O\'Reilly,2013.

Minimalni ishodi učenja

 1. Student valorizira metode i odabire optimalnu metodu produkcije digitalnog projekta na temelju projektnog zadatka za projekt male zahtjevnosti
 2. Student procjenjuje prednosti i nedostatke pojedinih članova tima
 3. Student procjenjuje vremenske i materijalne okvire, te preduvjete za izradu cjelovitog digitalnog projekta.
 4. Upravlja produkcijom u svim fazama temeljem vrednovanja rezultata kontrole kvalitete za projekt male zahtjevnosti
 5. Uspješno upravlja komunikacijom s klijentom i prezentiranjem projekta.
 6. Prosuđuje projektne rizike uzrokovane simultanim ili dislociranim upravljanjem projekta te preporuča najbolja rješenja za otklanjanje rizika

Željeni ishodi učenja

 1. Student valorizira metode i odabire optimalnu metodu produkcije digitalnog projekta na temelju projektnog zadatka za projekt velike zahtjevnosti
 2. Student procjenjuje prednosti i nedostatke pojedinih članova tima i shodno tome preporuča članove za definirane zadatke
 3. Student procjenjuje vremenske i materijalne okvire, te preduvjete za izradu cjelovitog digitalnog projekta, uz odabir optimalne metodologije produkcije.
 4. Upravlja produkcijom u svim fazama temeljem vrednovanja rezultata kontrole kvalitete za projekt velike zahtjevnosti
 5. Uspješno upravlja komunikacijom s više različitih klijenata i prezentiranjem projekta u vremenski koincidirajućim projektima koristeći susrete uživo kao i sustave digitalne komunikacije
 6. Prosuđuje projektne rizike uzrokovane simultanim i dislociranim upravljanjem projekta te preporuča najbolja rješenja za otklanjanje rizika