Razvoj i upravljanje multimedijskim sadržajima

Naziv predmeta
Razvoj i upravljanje multimedijskim sadržajima
Oznaka predmeta
10311
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Robert Krivec, akad.snim.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je razviti kreativnost kod studenata kako bi mogli predložiti i sprovesti kreativna rješenja u marketingu. Kreativnost će razvijati kroz primjere multimedijskih kreativnih sadržaja iz glazbe, filma, književnosti te oslanjajući se na digitalne platforme. Studenti će učit kako razviti dobru priču po pravilima struke te kako tu priču iskoristiti za marketinške ciljeve. Kroz projektni zadatak napravit će kratku video priču koristeći filmski jezik kao standard za finalni proizvod kolegija.
Sadržaj
Uvod u multimediju. Percepcija multimedije s razlicitih aspekata. Dizajn i vizualna komunikacija. Od ideje do finalnog proizvoda. Psihološki utjecaj boja i kulturoška usmjerenja u direkciji multimedijskog sadržaja. Prioriteti u sadržajima. Distinkcija od tržišta ili/i konkurencije. Struktura online videa. Odnos između multimedijskih sadržaja i platformi, uređaja i preglednika za prikazivanje. Izrada multimedije prema sadržaju i namjeni. Osnove multimedijskog sadržaja. Primjena multimedijskog sadržaja u svrhu kreativnog stvaralaštva. Kreativnost u marketingu. Stvari koje moramo odučiti da bismo bili kreativni. Kreativnost u glazbi, filmu i književnosti.
Osnovna literatura:
1. Video Production Handbook, Gerald Millerson
2. Osnove teorije filma, Ante Peterlić
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

  1. Poznavati osnove teorije multimedije te prepoznati korištenje produkcijskih alata
  2. Koristiti knjigu snimanja, razumjeti korištenje kamere i poznavati obradu zvuka, izmontirati namjenski film
  3. Znati objasniti razliku između multimedijskih sadržaja
  4. Samostalno izmontirati reklamu i kreirati izgled slike

Željeni ishodi učenja

  1. Razumjeti osnove teorije multimedije te samostalno kreirati kratku video formu
  2. Samostalno kreirati kratku video formu koristeći kameru i napraviti namjensku film pomoću knjige snimanja
  3. Samostalno koristit alat pri izradi multimedijskog sadržaja
  4. Samostalno izmontirati reklamu koristeći osnovne zakonitosti montaže i obrade slike