Sigurnost, privatnost i etičnost digitalnih podataka

Naziv predmeta
Sigurnost, privatnost i etičnost digitalnih podataka
Oznaka predmeta
11419
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
Zlatan Morić, struč.spec.ing.comp
Nikola Protrka
doc. dr. sc. Sandro Skansi
Cilj predmeta
Dramatične promjene u brojnim sferama javnog života, koje eksponencijalno rastu još od početka 90-tih godina prošlog stoljeća, kad je pojava Interneta u potpunosti promijenila sve postavke, dovode do toga da se dan-danas još uvijek pokušava postaviti neke okvire koji bi legislativi služili kao smjerokaz za budućnost. Odluka Europskog suda pravde u Luxembourgu iz svibnja 2014. na pravcu je uvođenja restriktivnije politike prema pretraživačkim tvrtkama. Naime, španjolski državljanin izborio se za pravo da se iz Googlea, ali i s novinske Internet stranice, izbriše tekst star preko 15 godina, a u kojem se govori o njegovim financijskim problemima, zbog kojih je morao prodati i kuću. Sud je time zauzeo jasan stav za ono što se zove »bitkom za pravo na zaborav«. Naime, jedna široka inicijativa ljudi smatra kako postoji pravo svake osobe da se njihova prošlost »zaboravi« i u digitalnom formatu. Iako informacija o ovoj odluci nije izazvala previše zanimanja u domaćoj javnosti, radi se o svjetski bitnom presedanu, koji će imati velike posljedice, kako po obične ljude, tako i za velike IT tvrtke koje su u poslu s Internet pretraživačima, ali i u poslu marketinga. Također, ovo će dovesti do redefiniranja izdavačke djelatnosti. Cilj predmeta je razviti u studenata svijest o privatnosti kao vrijednosti, moralnom zahtjevu i zakonskom pravu te spoznati koji su objektivni razlozi i subjektivni motivi koji utječu na razotkrivanje podataka privatne prirode.
Sadržaj
Uvod u pravo na privatnost. Privatnost na internetu. Informirani pristanak. Zakonska regulativa digitalnih sredstava nadzora. Baze podataka. Privatnost na radnom mjestu. Etičnost digitalnih podataka. Pojam i radnje nepoštenih poslovnih praksi. Nedopušteno oglašavanje. Poslovna tajna. Trendovi i budućnost.
Osnovna literatura:
Yael Onn et. al., Privacy in the Digital Environment (Haifa Center of Law and Technology, Niva Elkin-Koren, Michael Birnhack, eds., 2005).
• Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba s obzirom na postupanje s osobnim podacima te o slobodnom prometu tih podataka,
• Zakon o zaštiti osobnih podataka
• Zakon o pravu na pristup informacijama
• Direktiva 2005/29/EEC o nepoštenoj poslovnoj praksi
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

 1. Obrazložiti konceptualne teškoće u određivanju prava na privatnost
 2. Analizirati odredbe europskih i hrvatskih pravnih instrumenata u području zaštite osobnih podataka
 3. Ocijeniti utjecaj različitih vrsta sigurnosnih rizika na Internetu i glede baza podataka na pravo na privatnost
 4. Analizirati odredbe etičkog kodeksa
 5. Analizirati odredbe europskih i domaćih pravnih propisa koje štite dostojanstvo radnika i pravo radnika na privatnost
 6. Razlikovati vrste nedopuštenog oglašavanja i nepoštenih poslovnih praksi
 7. Razlikovati vrste radnji zaštite poslovne tajne

Željeni ishodi učenja

 1. Ocijeniti utjecaj konceptualnih teškoća kod određivanja prava na privatnost
 2. Kritički prosuditi odredbe europskih i hrvatskih pravnih instrumenata u području zaštite osobnih podataka
 3. Vrednovati utjecaj različitih vrsta sigurnosnih rizika na Internetu i glede baza podataka na pravo na privatnost
 4. Izravno primijeniti odredbe etičkog kodeksa u slučaju njegova kršenja
 5. Primijeniti odredbe europskih i domaćih pravnih propisa koje štite dostojanstvo radnika i pravo radnika na privatnost u konkretnom slučaju
 6. Rangirati po stupnju društvene ugroze različite vrste nedopuštenog oglašavanja i nepoštenih poslovnih praksi
 7. Odabrati optimalnu radnju zaštite poslovne tajne u konkretnoj poslovnoj situaciji