Standardi u primjeni internetske tehnologije

Naziv predmeta
Standardi u primjeni internetske tehnologije
Oznaka predmeta
10336
Semestar
3
Status predmeta
Obvezni
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
Bojan Fulanović, prof.
Luka Maras, prof.
Tomislav Mesić, struč.spec.ing.comp
Tesa Orlović
Cilj predmeta
Student se treba upoznati s temeljnim standardima koji se koriste u primjeni Internet tehnologije.
Sadržaj
Upoznavanje s HTML jezikom, njegovim osnovnim elementima i načinom pisanja oznaka i atributa. Izrada obrazaca i korištenje novih elemenata obrazaca definiranih u specifikaciji HTML5. Uređivanje i raspoređivanje HTML elemenata upotrebom CSS pravila. Izrađivanje bogatih html stranica korištenjem CSS transformacija i tranzicija. Korištenje JavaScript jezika za interakciju s DOM elementima i čitanja i arhiviranje podataka unutar XML objekta. Validacija XML datoteka prema pravilima opisanim u XMLSchema dokumentima. Transformacija XML dokumenata u HTML korištenjem XSLT i XPath jezika.
Osnovna literatura:
Priručnik - Standardi u primjeni internetske tehnologije, Visoka škola za primijenjeno računarstvo, Vedran Zdešić, Zagreb, 2009.
Preporučena dopunska literatura
Elliote Rusty Harold : XML Bible, Standardi i materijali objavljeni na www.w3c.org

Minimalni ishodi učenja

  1. Raščlaniti vizualno djelo na elemente dizajna.
  2. Rangirati tipografske karakteristike prema važnosti.
  3. Prosuditi osnovne principe dizajna kroz njihov značaj.
  4. Prosuditi ulogu vizuala i kompozicije u rješavanju komunikacijskih problema.
  5. Preispitati osnovne zahtjeve dizajna vizualnih komunikacije prema pojedinim aplikacijama.

Željeni ishodi učenja

  1. Rangirati ekspresivne kvalitete elemenata dizajna prema utjecaj u prenošenju vizualnih informacija.
  2. Valorizirati utjecaje odabira, kombiniranja i oblikovanja tipografije.
  3. Utvrditi značaj korištenja pojedinog principa dizajna unutar kompozicije.
  4. Evaluirati komunikacijsku vrijednost gotove dizajnerske vizualizacije.
  5. Prilagoditi osnovne zahtjeve dizajna vizualnih komunikacije prema pojedinim aplikacijama.