Standardi u primjeni internetske tehnologije

Naziv predmeta
Standardi u primjeni internetske tehnologije
Oznaka predmeta
11336
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
Bojan Fulanović
Tomislav Mesić, struč.spec.ing.comp
Tesa Orlović
Cilj predmeta
Student treba poznavati i biti sposoban primijeniti temeljne standarde koji se koriste u primjeni internet tehnologije kako na statičkom web sjedištu tako i na web sjedištu pogonjenom konkretnom sustavu za upravljanje sadržajem
Sadržaj
Oblikovanje jednostavne i složene strukture sadržaja HTML dokumenata. Oblikovanje i primjena dizajna na strukturu HTML dokumenata primjenjujući tehnike CSS tehnologije. Definiranje potreba za sustavima za upravljanje sadržajem u elektroničkom poslovanju. Analiza upotrebljivosti i pristupačnosti sustava za upravljanje sadržajem. Sustavi za upravjanje sadržajem na Webu. Planiranje, implementacija i uvođenje u rad Web sustava za upravljenje sadržajem. Primijeniti stečena znanja osnovnih standarda HTML i CSS tehnologija u prilagodbi sustava za upravljenje sadržajem.
Osnovna literatura:
Priručnik - Standardi u primjeni internetske tehnologije, Visoka škola za primijenjeno računarstvo, Vedran Zdešić, Zagreb, 2009.
priručnik "Razvoj bogatih Internet aplikacija"
Preporučena dopunska literatura
Elliote Rusty Harold : XML Bible, Standardi i materijali objavljeni na www.w3c.org

Minimalni ishodi učenja

  1. Oblikovati osnovne HTML elemente za kreiranje statičkih HTML stranica
  2. Oblikovati i primjeniti osnovne CSS stilove
  3. Razlučiti pojam sadržaja i potrebe za upravljanje sadržajem te služiti se sustavom za upravljanje sadržajem na Webu
  4. Implementirati i služiti se sustavom za upravljanje sadržajem na Webu

Željeni ishodi učenja

  1. Oblikovati strukturne HTML elemente za kreiranje statičkih HTML stranica
  2. Oblikovati i primijeniti složene CSS stilove za definiranje fizičkog dizajna
  3. Prepoznati, analizirati i definirati korisničke potrebe za upravljanje sadržajem te implementirati sustav za upravljanje sadržajem na Webu
  4. Primijeniti stečena znanja osnovnih standarda internetskih tehnologija u prilagodbi sustava za upravljenje sadržajem