Strateško upravljanje digitalnim kampanjama

Naziv predmeta
Strateško upravljanje digitalnim kampanjama
Oznaka predmeta
10418
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Nada Kaurin Knežević
Cilj predmeta
Cilj predmeta je objasniti koncepciju upravljanja digitalnim kampanja kao modernog oblika povezivanja kupaca i proizvoda/usluga, prilikom kojeg se intenzivno koristi informacijska i internetska tehnologija te objasniti ulogu digitalnog marketinga unutar sveobuvatne poslovne, marketinške i komunikacijske strategije.
Sadržaj
Sadržaj predmeta uključuje detaljno pojašnjenje strateških koncepata, razvoj strateškog razmišljanja, pojašnenje tehnoloških temelja te utjecaj promjena tehnlologije na moderno poslovanje i komunikaciju. Sadržaj obuhvaća razvoj načina razmišljanja koji omogućuje utilizaciju potencijala tehnologije kroz strateške marketinške alate s ciljem donošenja odluka koji doprinose definiranim poslovnim ciljevima. Kroz predmet će se analizirati praksa klasičnog vođenja kampanja naprema modernom vođenju kampanja, istražiti poslovno-tehnološke kanale za razvoj kampanja te osvijestiti dinamičnost, konkurentnost i održivost različitih modela kampanja. Nastavni i pedagoški rad na predmetu će se temeljiti na prikazu uspješne i neuspješne domaće i strane prakse iz područja strateškog upravljanja kampanjama, analizi studija slučaja, pregledu inovativnih poslovnih modela strateškog upravljanja te vizualiziranju budućih trendova i očekivanja od kampanja.
Osnovna literatura:
Simon Kingsnorth: Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing 1st Edition, 2016
Preporučena dopunska literatura
Ian Dodson: The Art of Digital Marketing: The Definitive Guide to Creating Strategic, Targeted, and Measurable Online Campaigns, 2016 // Philip Kotler: Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital

Minimalni ishodi učenja

 1. Interpretirati obilježja digitalnog oglašavanja
 2. Kritički prosuditi načine integracije digitalnih kanala u marketinške kampanje. Preispitati obilježja i razlike digitalnih kampanja od klasičnih te mogućnosti njihove sinergije.
 3. Vrednovati strategiju za digitalnu kampanju
 4. Ocijeniti koncepciju istraživanja noviteta na tržištu i mogućnosti implementacije noviteta u praksi
 5. Kritički prosuđivati perspektive digitalnih kampanja na različitim ciljnim skupinama
 6. Samostalno kreirati plan digitalne kampanje temeljem zadanih parametara i ciljeva klijenta.

Željeni ishodi učenja

 1. Izvršiti evaluaciju različitih vrsta i formata digitalnih oglasa
 2. Obrazložiti prikladan oblik integracije digitalnih kanala u kampanje i utvrditi osnovne čimbenike njegove uspješnosti
 3. Kreirati strategiju nastupa na određenom tržištu, proces praćenja rezultata i proces implementacije kampanje
 4. Preispitati nove trendove u oglašavanju i njihov utjecaj na razvoj novih strategija digitalnog oglašavanja
 5. Valorizirati inovativan potencijal tehnologija i njegovu mogućnost implementacije u postojeće strategije digitalnog oglašavanja prema različitim ciljnim skupinama
 6. Samostalno kreirati digitalnu strategiju temeljem zadanih parametara i ciljeva klijenta.