Upravljanje markom i reputacijom

Naziv predmeta
Upravljanje markom i reputacijom
Oznaka predmeta
10416
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Tomislav Krištof, dipl. oec.
Cilj predmeta
Cilj predmeta je približiti studentima koncept reputacije i objasniti koju ulogu ima u poslovanju organizacije. Studenti će imati priliku upoznati ključna područja upravljanja reputacijom, naučiti učinkovito upotrijebiti alate i kanale komunikacije u provođenju programa s ciljem čuvanja, jačanja i diferencijacije organizacije te postizanja optimalnih poslovnih ciljeva.
Sadržaj
Nastavni i pedagoški rad na predmetu temeljit će se na prikazu uspješnih i neuspješnih praksi iz područja upravljanja reputacijom, upravljanja markom, upravljanja komunikacijom, kriznog komuniciranja, upotrebe novih medija te analizi studija slučaja i diskusijama.
Osnovna literatura:
Tihomir Vranešević: Upravljanje markama (Brand management);2007., Zagreb
Preporučena dopunska literatura
Dowling,G.R., Creaing Corporate Reputations;Oxford 2001.
Joep Cornelissen: Corporate communication: A guide to Theory and Practice; 2008., London (Second Edition)

Minimalni ishodi učenja

  1. Vrednovati važnost marke i upravljanja markom.
  2. Procijeniti i utvrditi važnost strateškog upravljanja markom i elementima identiteta marke.
  3. Procijeniti i argumentirati važnost i razlike životnih ciklusa proizvoda i marke.
  4. Argumentirati ulogu komunikacije u upravljanju reputacijom te poveznicu između strateškog razvoja i realizacije komunikacijske strategije.
  5. Kritički prosuđivati modele i prednosti korištenja novih medija s ciljem direktne komunikacije s dionicima.

Željeni ishodi učenja

  1. Vrednovati važnost marke i upravljanja markom te kritički prosuditi odnos proizvoda i marke te ulogu i važnost maraka za tvrtke i klijente.
  2. Procijeniti i utvrditi važnost strateškog upravljanja markom i elementima identiteta marke te kritički analizirati upravljanje elementima identiteta.
  3. Procijeniti i argumentirati važnost i razlike životnih ciklusa proizvoda i marke te sagledati strategiju proširenja i potvrđivanja maraka te njihovih prednosti i nedostataka.
  4. Argumentirati ulogu komunikacije u upravljanju reputacijom te procijeniti faze kreiranja dominantne pozicije na tržištu.
  5. Kritički prosuđivati modele i prednosti korištenja novih medija s ciljem direktne komunikacije s dionicima na razini strateških komunikacija.