Uvod u marketing i medijske komunikacije

Naziv predmeta
Uvod u marketing i medijske komunikacije
Oznaka predmeta
11318
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
7
Predavanja
45
Vježbe
30
Samostalni rad
135
Ukupno
210
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Elvira Mlivić Budeš
Cilj predmeta
Upoznati studente s koncepcijama marketinga i razviti marketinški način razmišljanja.
Sadržaj
"Kolegij Uvod u marketing i medijske komunikacije omogućava studentima da pronađu odgovor na pitanje što je marketing danas i što će biti marketing budućnosti. Saznat će zašto je dobro poznavati marketinške koncepcije, marketinšku strategiju i marketinšku komunikaciju. Savladat će umijeće upravljanja potražnjom, potrebama potrošača te naučiti kako uspješno upravljati marketinškim projektima i marketinškom komunikacijom. U ovom kolegiju se stječu znanja o značaju proučavanja marketinga, ciljevima marketinga, zadovoljenju želja i potreba potrošača, filozofiji upravljanja marketingom, primjeni različitih marketinških koncepcija i implementaciji marketinške komunikacije te ključnim izazovima marketinških stručnjaka 21. stoljeća. Kolegij Uvod u marketing i medijske komunikacije omogućava studentima da pronađu odgovor na pitanje što je marketing danas i što će biti marketing budućnosti. Saznat će zašto je dobro poznavati marketinške koncepcije, marketinšku strategiju i marketinšku komunikaciju. Savladat će umijeće upravljanja potražnjom, potrebama potrošača te naučiti kako uspješno upravljati marketinškim projektima i marketinškom komunikacijom. U ovom kolegiju se stječu znanja o značaju proučavanja marketinga, ciljevima marketinga, zadovoljenju želja i potreba potrošača, filozofiji upravljanja marketingom, primjeni različitih marketinških koncepcija i implementaciji marketinške komunikacije te ključnim izazovima marketinških stručnjaka 21. stoljeća. "
Osnovna literatura:
Upravljanje marketingom (Kotler, Keller)
Preporučena dopunska literatura
Osnove marketinga (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong), Priručnik: "Uvod u marketing i medijske komunikacije", grupa autora, Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo

Minimalni ishodi učenja

  1. Argumentirati procese funkcioniranja marketinga u odnosu na lokalno tržište, sudionike i procese na tržištu
  2. Preporučiti marketinšku komunikaciju temeljem specifičnosti, važnosti i značenje pojedinih oblika marketinške komunikacije, a s ciljem utjecanja na ponašanje ciljne skupine.
  3. Preporučiti marketinšku strategije u skladu s potrebama ciljne skupine, stanju na tržištu i trendovima u okružju.
  4. Osmisliti komunikacijsku strategiju i kampanju marketinške komunikacije uzevši u obzir procese prilikom odluke o kupnji i činitelje koji utječu na ponašanje potrošača

Željeni ishodi učenja

  1. Argumentirati procese funkcioniranja marketinga u odnosu na lokalno, regionalno i globalno tržište, sudionike i procese na tržištu
  2. Preporučiti marketinšku komunikaciju temeljem specifičnosti, važnosti i značenje pojedinih oblika marketinške komunikacije te uočiti prednosti i nedostatke pojedinih medija za marketinšku komunikaciju
  3. Preporučiti marketinšku strategije u skladu s potrebama ciljne skupine, stanju na tržištu i trendovima u okružju te analizirati nedostatke marketinške strategije.
  4. Osmisliti komunikacijsku strategiju i kampanju marketinške komunikacije uzevši u obzir procese prilikom odluke o kupnji i činitelje koji utječu na ponašanje potrošača te očekivane buduće trendove u djelatnosti i ponašanju potrošača.