Završni rad - Projekt s gospodarstvom - prijedlog strategije digitalnog marketinga

Naziv predmeta
Završni rad - Projekt s gospodarstvom - prijedlog strategije digitalnog marketinga
Oznaka predmeta
10330
Semestar
6
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
0
Vježbe
0
Samostalni rad
180
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Cilj predmeta
Cilj završnog rada je osposobiti studenta za samostalnu analizu, plan i prijedlog poboljšanja strategije digitalnog marketinga postojećeg branda iz gospodarstva. Temeljem ugovora o praksi s nekim od naših partnera (marketinška agencija ili marketinški odjel) student za račun davatelja prakse izrađuje analizu, plan i prijedlog poboljšanja strategije digitalnog marketinga postojećeg branda ili odabranog proizvoda unutar branda. Završnim radom student pokazuje svoju samostalnost, profesionalnost, kreativnost i znanje stečeno kroz cijeli proces školovanja.
Sadržaj
Osnovna literatura:
Preporučena dopunska literatura

Minimalni ishodi učenja

    Željeni ishodi učenja